"Zatímco při vážení vozidel na mobilních stacionárních vahách, kdy proces zvážení jednoho vozidla (včetně vyřízení dokladů) může trvat kolem 30 minut, jsou vozidla na vysokorychlostních vahách zvážena během jízdy, aniž by musela jakkoliv zpomalit, nebo snad byla odkloněna ze své trasy," uvedl Studecký.

ŘSD si proto od pořízení nových vážících zařízení slibuje významný úbytek přetížených kamiónů, které ničí povrch vozovek.

Celkem plánuje Ředitelství silnic a dálnic nová zařízení trvale instalovat zhruba na dvacítce míst a v horizontu dvou až tří let pokrýt většinu tuzemských dálnic.

V roce 2011 například ministerstvo dopravy uvádělo, že přetížených kamiónů jezdilo na českých silnicích 30 procent a že mohou snížit životnost silničních staveb bezmála o třetinu.