„V této podobě se nejedná o zákon zavádějící místní příslušnost, ale o zákon o blahobytu soudních exekutorů. Něco takového nemůžeme připustit,“ sdělil Právu Pelikán.

Všem jisté peníze i přísun dlužníků

Tvrzení dokládá další z interních propočtů ministerstva spravedlnosti. Odhaduje v něm, že na zálohách od věřitelů by si 159 soudních exekutorů rozdělilo šest až jedenáct miliard korun ročně.

Jisté peníze bez ohledu na výsledek vymáhání. Navíc rajonizace, respektive teritorialita, by znamenala, že si věřitel nemůže vybrat, jaký chce exekutorský úřad. Každý exekutor by měl přidělen svůj okrsek, a tedy i víceméně jasně daný a jistý počet dlužníků.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán

FOTO: Petr Horník, Právo

I když návrh na zavedení záloh a místní příslušnosti senátorů Zdeňka Škromacha a Milana Štěcha (oba ČSSD) oficiálně podporuje Exekutorská komora s tvrzením, že místní příslušnost ochrání dlužníky před příliš vysokými cestovními náklady vykonavatelů, značná část exekutorských úřadů argumentuje proti.

Potvrdila to mimo jiné nedávná konference exekutorů v pražském hotelu Savoy. „Pokud bychom mohli vymáhat jen v našem městě, byl by to velký problém. Mimo jiné i proto, že vykonavatelé se s řadou dlužníků znají osobně, a to pak výkon soudního rozhodnutí značně komplikuje. Pro exekuce je významná anonymita,“ uvedl pro Právo litoměřický exekutor Ondřej Mareš.

Nahrávaly by zálohy korupci?

Další připomínají, že zálohy, které by znamenaly, že každý exekutor bude mít své jisté, a působení jen v dané oblasti, by nahrávaly i korupci ze strany chronických dlužníků s cílem exekuce zastavit, i když mají majetek a příjmy.

Interní ministerský propočet předpokládá, že horší úspěšnost exekucí by se dotkla nejen velkých firem, jako jsou telekomunikační společnosti, banky, pojišťovny, ale i rodičů vymáhajících po druhém výživné či živnostníků, kterým zákazník nezaplatil.

Předkladatelé zákona odůvodňují místní příslušnost tím, že soudní exekutor se přiblíží dlužníkovi a sníží se jeho cestovní náklady.

Faktem ale je, že cestovní náklady exekutorů jsou již třetím rokem exekučním řádem omezeny na stejnou úroveň pro místního exekutora jako pro exekutora z druhého konce republiky.

Zálohy exekutorům v číslech (v Kč)
Průměrná výše exekuce
80 tisíc
Z toho odměna soudního exekutora 15 %
12 tisíc
Záloha ve výši 50 % odměny
6000
Paušální náhrada hotových výdajů
3500
DPH 21 %
1995
Celkem průměrná záloha
11 495
Průměr případů na exekutorský úřad po zavedení teritoriality
6000
Počet soudních exekutorů v ČR
159
Po zavedení teritoriality by na zálohách nově vybrali ročně
11 miliard
Tržby po odečtu úspěšných exekucí
7 676 361 000
Průměrný roční čistý příjem na exekutora při teritorialitě
38 miliónů
Zdroj: ministerstvo spravedlnosti