Letos na to od státu dostanou 214 miliónů korun. Například Olomoucko rozdělí mezi dopravce 15,6 miliónů korun, Zlínský kraj a Jihočeský jim poskytnou po 15 miliónech korun.

Některé kraje sice peníze od státu dostaly, ale smlouvám s dopravci brání. "Těžko kraj může uzavírat smlouvy, když neví, zda peníze na žákovské jízdné od státu budou stačit a nakonec je nebude muset doplácet ze svého," stěžuje si mluvčí Královéhradeckého kraje. Stát však krajům slíbil, že pokud budou ztráty vyšší a kraje je nebudou moci s peněz, které dostaly, pokrýt, dodatečně jim všechny ztráty nahradí.

Další problém, který dopravci řeší je to, jak mají vyrovnávat ztráty z linek, které jezdí mezi kraji. Zda dopravci zaplatit  dopravu po celé trase konkrétní linky, nebo jen na svém území.

Slevy i pro vysokoškoláky

Nový nárok na slevu mají všichni žáci a studenti do 26 let, dosud se ze slev těšily jen děti mladší 15 let.

Od 1. září budou mít děti od šesti do 15 let slevu 37,5 procent z obyčejného jízdného, studenti o 15 do 26 let budou platit 75 procent. [celý článek]

Normy ale určují jen minimální výši slev. Jednotliví dopravci je mohou zvýšit. Tak to udělaly například České dráhy. Žáci zaplatí čtvrtinu z plné ceny jízdného a studenti 45 procent.

Nabízet studentské slevy dopravcům ukládá nová norma. Peníze, které žáci či jejich rodiče ušetří, mají nahrazovat zrušený příspěvek na dopravu.