„K přípravě nápoje s označením čokoláda legislativa vyžaduje použití směsí s obsahem kakaového prášku minimálně 25 procent. U 34 ze 47 kontrolovaných provozovatelů přitom inspektoři zjistili používání směsí s mnohem nižším než požadovaným obsahem kakaového prášku, ve většině případů se obsah kakaa ve směsi pohyboval od 6 do 15 procent,“ uvedl mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

Podobná zjištění inspektoři konstatovali i u označení příměsí nápojů – „mléko“ nebo „s mlékem“. Zde kontrola obsahu směsí prokázala, že ve většině případů provozovatelé použili místo deklarovaného mléka instantní náhrady s mléčnými bílkovinami nebo laktózou.

Čistota bez problémů

„Více než dvě třetiny kontrolovaných provozovatelů tak porušily právní předpisy tím, že poskytovaly o nápojích zavádějící informace. Kakaový prášek a mléko přitom patří k základním a nákladným složkám tohoto druhu nápojů,“ dodal mluvčí.

Dále inspektoři prověřili vyznačení alergenních látek, čistotu automatů, nastavení systému sanitace a používání materiálů vhodných pro styk s potravinou. Celkem šest provozovatelů nemělo alergenní látky vyznačeny vůbec, u dvanácti provozovatelů SZPI zjistila vyznačení alergenů s nedostatky. V ostatních uvedených parametrech byl výsledek kontrol vyhovující.

Inspekce nařídila přeznačení všech neodpovídajícím způsobem nabízených nápojů a s provozovateli zahájí správní řízení o uložení sankce. Přehled provozovatelů se zjištěním prohřešku zveřejnila inspekce na svém webu.