„V souladu s požadavky nové evropské směrnice o systémech pojištění vkladů bude zavedena zvýšená ochrana pro vklady plynoucí z prodeje nemovitosti a vklady související s některými sociálními událostmi, například s rozvodem nebo ztrátou zaměstnání,“ řekla Novinkám Kateřina Vaidišová z tiskového odboru ministerstva financí.

Po rozvodu může člověk obdržet na účet větší sumu v souvislosti s následným dělením majetku, nebo vysoce postavený manažer dostane při odchodu z funkce podle smlouvy odstupné.

Ochrana platí tři měsíce

Tato zvýšená ochrana bude platit po dobu tří měsíců od připsání příslušné částky na účet, limit pro výplatu náhrad se zvýší až na 200 tisíc eur (5,4 miliónu Kč) pro jednoho vkladatele u jedné banky.

Vkladatel však bude muset o zvýšenou náhradu požádat a doložit, že v období tří měsíců před krachem banky či družstevní záložny evidoval na svém účtu vklad, na který se zvýšená náhrada vztahuje. Žádost i dokládání je relevantní až poté, kdy by banka či družstevní záložna zkrachovala.

Krizový fond

Zákon zavádí v Česku některá opatření, ke kterým Brusel přiměla finanční a dluhová krize, která začala v roce 2008.

Mezi hlavními opatřeními je zřízení nového fondu pro řešení finanční krize, do kterého musí banky, družstevní záložny a obchodníci s cennými papíry dávat až tři miliardy korun ročně. [celá zpráva]

Zároveň ale budou dávat méně do nynějšího Fondu pojištění vkladů (FPV).  Oba fondy budou fungovat paralelně vedle sebe.

„Výše příspěvků bank a družstevních záložen do FPV se s účinností novely zákona sníží z letošních zhruba 4,5 miliardy korun na předpokládanou necelou miliardu ročně. Výše příspěvku se snižuje v souvislosti s novou evropskou směrnicí o systémech pojištění vkladů. Ta totiž požaduje, aby tyto fondy ve všech členských státech EU dosáhly určité minimální úrovně. Český FPV však tento cíl plní již nyní, proto je možné snížit příspěvky na udržovací úroveň,“ uvedla Vaidišová.

Zákon zavádějící výše uvedené nové podmínky bude účinný od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po publikaci ve Sbírce zákonů. Ministerstvo očekává, že se tak stane do konce letošního roku, tedy účinnost nových pravidel by nastala od 1. ledna 2016.