Jak informovala Iva Hrazdílková z úřadu ombudsmana, Český telekomunikační úřad uznal výhrady a argumentaci úřadu ochránce práv a přiměl Českou poštu ke změně pravidel.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

„Nezletilí mají právo na ochranu soukromí, pod které se řadí rovněž zákaz svévolného zasahování do korespondence. Toto pravidlo však nebylo ze strany České pošty v případě nezletilých dodržováno, a čelili tak diskriminaci kvůli věku. Právo na soukromí je garantováno také v občanském zákoníku, kdy se vztahuje i na děti,” uvedla ombudsmanka Anna Šabatová.

„Pošta je pouze zprostředkovatelem komunikace mezi dvěma osobami a nemá zasahovat do jejich vztahu svými vlastními pravidly tím, že bude určovat, které zásilky nezletilým předá a které ne,“ dodala.

Pošta tedy není oprávněna posuzovat, zda může nezletilý převzít zásilku, kterou mu zasílá jeho příbuzný nebo známý, a totéž se týká také obchodní korespondence.

Způsobilost určuje rozumová vyspělost

„Pokud je nezletilý schopen si sám objednat zboží, na vyzvání si pro zboží s dokladem totožnosti (například pasem) dojít na poštu a za zboží sám zaplatit, pak je evidentně k takovému jednání způsobilý. Způsobilost určuje rozumová vyspělost nezletilého. Pokud mu jeho zákonný zástupce svěří určitý finanční obnos, pak není třeba jeho dalšího svolení k nakládání s těmito prostředky,” uvedl veřejný ochránce práv na svém webu.

Ochránce při svém šetření rovněž zkoumal podmínky dalších poskytovatelů poštovní služeb a konstatoval, že podmínku věku ve svých pravidlech nemají, a nejedná se tak ani o běžnou obchodní praktiku.

Český telekomunikační úřad uznal výhrady veřejného ochránce práv a donutil Českou poštu ke změně pravidel.

„Je třeba navíc ocenit, že ani nezletilí neváhají bránit svá práva,” dodala ombudsmanka.