Jedná se o skleněný průhledný hrnek české výroby o objemu 360 ml s uchem s bílým pásem po vnějším obvodu zdobeným dekorem kávových zrn, růže a s nápisy „coffee“. Distributorem je královéhradecká společnost Vetro-Plus.

Množství uvolněného kadmia a olova překračuje množství, které povolují předpisy.

„Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při pití z tohoto hrnku může docházet ke kontaminaci rtů a nápoje toxickými kovy − olovem a kadmiem a následně k jejich průniku do organismu člověka. Toxicita kadmia je vysoká a kadmium se dokáže hromadit v lidském organismu, hlavně v ledvinách a játrech,” uvedla mluvčí ministerstva. Detoxikace je pomalá a hrozí nebezpečí chronických otrav.

Rovněž přítomnost olova je nebezpečná. „U dospělých osob se trávicím ústrojím vstřebává až 10 procent přijatého množství olova. U těhotných žen a malých dětí vstřebávání stoupá až na 40 procent,” dodala.

Otrava olovem může vést k poškození celé řady orgánů: ledvin a jater, nervového systému, červených krvinek, cév a svalstva. Při nižších koncentracích dochází k neurologickým poruchám a poškození rozpoznávacích funkcí.