Dosud se WANO zaměřovalo především na jednotlivé oblasti spojené s provozem jaderné elektrárny. Nový formát prověrek hodnotí elektrárnu jako celek. Proto se výrazně navýšil i počet odborníků, kteří přijedou Temelín posuzovat. Mezinárodní odborníci budou Temelín srovnávat s nejlepší světovou praxí.

„Takto silná expertní skupina k nám přijede vůbec poprvé. Jejich zkušenosti chceme maximálně využít k potvrzení nastavených priorit, popřípadě najít doporučení pro další zlepšení. Proto k misi přistupujeme zodpovědně a velmi otevřeně,“ uvedl ředitel Temelína Bohdan Zronek.

Mezinárodní experti si určili hned dvanáct kontrolních tras, na které se velmi podrobně zaměří. Zcela jistě nevynechají strojovny, jaderný ostrov ani další části technologie. „Své poznatky pak budou konfrontovat s informacemi ve více než tisícistránkové zprávě, kterou elektrárna expertům s předstihem předala,“ upozornil mluvčí Sviták.

Zmínil, že zpráva popisuje aktuální stav elektrárny včetně nastavených systémů v jednotlivých oblastech, například v provozu, bezpečnosti, koordinaci nebo fyzice.

„Součástí kontrol budou i desítky rozhovorů s pracovníky elektrárny. Mise skončí zpracováním závěrečné zprávy. Po dvou letech si mezinárodní experti přijedou ověřit, jak elektrárna s doporučeními pracovala,“ dodal.