Členské státy podobu rozpočtu odsouhlasily v úterý, středeční hlasování europoslanců bylo závěrečným krokem schvalovacího procesu.

Pro rozpočet zvedla ruku drtivá většina poslanců. Pro jich bylo ze 703 přítomných 516, proti hlasovalo 179 poslanců.

Proti letošnímu rozpočtu plánuje EU vydat v platbách o 2,7 miliardy eur víc, v závazcích je to o takřka deset miliard eur víc. Závazky představují odhodlání financovat budoucí výdaje, platby pak vyjadřují očekávání, kolik bude daný rok skutečně potřeba vydat peněz.

Bezpečnost i migrace

Vyjednávání o rozpočtu byla náročná a na kompromisu se europoslanci s unijními státy dohodli před necelými dvěma týdny. Zatímco Evropský parlament žádal v závazcích takřka 157,5 miliardy eur a v platbách 146,5 miliardy, státy usilovaly o úspory a navrhovaly 142 miliard eur v platbách a 153 miliard eur v závazcích.

Odsouhlasený rozpočet porušuje schválené limity víceletého finančního rámce na léta 2014 až 2020.

Víc peněz je určeno především na bezpečnost, zvládání uprchlické krize a také na podporu tvorby nových pracovních míst. Dodatečné finance, které umožní rozšířit početní stavy, poputují například do agentur, jako jsou Europol, Frontex či Evropský podpůrný azylový úřad (EASO).

Na pomoc unijním i nečlenským státům nejvíc postižených migrační krizí byly v závazcích vyčleněny více než čtyři miliardy eur. Víc peněz je určeno i pro vědu a výzkum a také na výměnný studentský program Erasmus.