„Vypadá stejně jako reálný velín. Stejná velikost, stejná tlačítka, stejné zvuky nebo stejná křesla. Totožný je dokonce i koberec. Rozdíl je v tom, že chybný manévr nepřinese reálné následky v podobě odstaveného bloku,“ popsal výcvikové centrum elektrárny Sviták.

Na věrné kopii blokové dozorny po celý rok trénuje více než sedm desítek temelínských operátorů. Scénáře výcviku jsou různé. Snahou je připravit operátory na všechny možné situace uvnitř i mimo elektrárnu. Nedávno zde trénovali reakci na rozpad přenosové soustavy.

Po celou dobu provozu elektrárny musí software simulátoru kopírovat stav řídicího systému a technologie reálného bloku. „Sice jde o odlišné systémy, ale jejich výstupy a odezvy na pokyny operátorů musí být totožné,“ konstatoval Marcel Šulc z temelínského simulátoru.

Modernizaci chystali přes rok

I proto ČEZ simulátor průběžně každý rok modernizuje. Například jen letos bylo do řídicího systému simulátoru zapracováno devět změn, které byly v uplynulém období provedeny na prvním bloku. Naopak hardware se měnil naposledy před sedmi roky. Spolehlivý provoz a reakce v časech, které odpovídají reálné situaci, mají přinést tři nové servery, nové pracovní stanice všech čtyř členů osádky blokové dozory a směnového inženýra. Modernizovalo se i pracoviště instruktorů.

Modernizaci simulátoru připravoval ČEZ ve spolupráci s dodavatelem třináct měsíců. Ostrému nasazení předcházelo několikatýdenní testování. Samotná výměna IT techniky byla otázkou několika dní.

„Složité je především převedení softwaru do nového prostředí. Vše musí pracovat plynule. Výcvik na simulátoru probíhá denně a nemůžeme si dovolit ho dlouhodobě přerušit. Úspěšné zkoušky ze simulátoru jsou totiž součástí podkladů pro udělení operátorské licence,“ doplnil Šulc.