Podle premiéra dítě bude vždy ekonomickou zátěží, nicméně tato zátěž musí být zvládnutelná pro mladé lidi. "Musí být zvládnutelná tak, aby radost z toho mít děti bylo něco, co jednoznačně vykompenzuje obavy, které dnes řada mladých rodin zažívá z toho, jestli si může dovolit mít jedno, dvě či tři děti," prohlásil Gross.

Ministr financí Bohuslav Sobotka se kloní k názoru, že půjčky, které by byly nižší než 200 tisíc, by neměly smysl a situaci mladých rodin by nevyřešily. Tyto půjčky by měly poskytovat komerční banky a stát by dotoval nižší úroky nebo se za půjčky zaručil.

"Preferuji dotace úroků a poskytování záruk před poskytování přímých finančních prostředků. A pokud by měla půjčky vyplácet pouze jedna banka, musela by vzejít z výběrového řízení," uvedl ministr financí.

Sobotka bude usilovat o to, aby stát půjčky financoval z mimorozpočtového fondu bydlení, tedy z příjmů z privatizace. Do tohoto fondu by mohly směřovat i miliardy korun z daní. Fond by mohl získat část výnosů daně z převodu nemovitostí. Příští rok chce stát na dani z převodu nemovitostí vybrat devět až deset miliard korun.

Slibují i daňové úlevy

Vláda počítá i s daňovými úlevami pro obyvatele s nízkými příjmy; které by měly motivovat lidi k práci. Podle Sobotky je ale nejdříve nutné prosadit novelu zákona o dani z příjmu, která zavede slevu na dítě, daňový bonus a společné zdanění manželů s dětmi. Tato novela už leží v Poslanecké sněmovně.

Podobně jako sleva na dítě by měla fungovat i daňová úleva pro nízkopříjmové rodiny, kde by základní odpočitatelnou položku měla nahradit sleva na dani. "V úvahu připadají dvě varianty, které budou předmětem koaličních jednání," informoval Sobotka.

První varianta je rozpočtově neutrální, kdy úlevy nízkopříjmových skupin z daňových pásem se sazbou 15 a 20 procent pokryjí vyšší odvody lidí se středními a vyššími příjmy z pásma 25 a 32 procent. Druhou variantou je zatížit pouze bohatší, což by však negativně dopadlo do rozpočtu.

Daňový bonus, který v případě slevy na dítě dostanou manželé s velmi nízkými příjmy, v tomto případě podle ministra financí nepřipadá v úvahu.