Zdraží elektřina pro domácnosti v příštím roce?

Ceny silové elektřiny klesají, což snižuje i ceny pro koncové zákazníky. My jsme za posledních pět let snížili cenu o 21 procent. I díky konkurenci jsem přesvědčen, že cena silové elektřiny bude stagnovat nebo klesat. Co se týče regulované složky ceny, očekávám rovněž stagnaci. Pro zákazníky tedy nemáme žádné špatné zprávy. Podobně klesají i ceny zemního plynu, zdražení tedy rovněž neočekáváme.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

Kolik zákazníků využívá ČEZ v současné době možnosti fixace ceny?

Fixace, a tedy jistota ohledně cen elektřiny má mezi zákazníky odezvu. Na 550 tisíc našich zákazníků tuto možnost využívá.

Jak hodnotíte vývoj ceny akcií ČEZ v poslední době?

Cena akcií odráží vývoj na finančních trzích a částečně i situaci v energetice. Soustředíme se na srovnání s našimi konkurenty, kde si stojíme velmi dobře. Německé energetické firmy jsou ale pod výrazně větším tlakem než my, cena akcií RWE za rok spadla o více než 80 procent. Z tohoto pohledu si tedy nevedeme vůbec špatně.

Jakým směrem se bude podle vás rozvíjet energetika v nejbližších letech?

Když tvoříte strategii firmy, je třeba brát v úvahu, co se bude v budoucnosti v oboru dít. Rozhodování v energetice jsou dlouhodobá. Jsou zde dva hlavní faktory. Jedním jsou politická rozhodnutí na celosvětové úrovni a na úrovni Evropské unie. Ta ovlivňují podobu energetiky jako celku a trendem je podstatné snižování emisí skleníkových plynů.

Tradiční velká energetika, tak jak ji známe, bude stagnovat  generální ředitel ČEZ Daniel Beneš

Druhým faktorem je vývoj technologií, ať už jde o decentrální výrobu, nové technologie v obnovitelných zdrojích, které jsou účinnější, mají nižší investiční náklady, nové technologie na skladování energie, inteligentní prvky na řízení sítí. Na to vše je třeba reagovat. Tradiční velká energetika, tak jak ji známe, bude stagnovat. Zůstane ale stále nepostradatelnou součástí výrobního portfolia.

Největší příležitosti budou v obnovitelných zdrojích, decentrální energetice a chytrých řešeních v celé soustavě. Bude se významně měnit chování zákazníků, kteří budou čím dál více nezávislí. Budou mít možnost rozhodnout, jak budou elektřinu vyrábět, regulovat její spotřebu a mít komfort inteligentního řízení. Do jisté míry do toho vstupuje i fenomén toho, že někteří chtějí být samovýrobci.

Záhy se tak stanou aktivním prvkem celé soustavy, kdy velmi často nebudou jen spotřebiteli, ale velmi často elektřina poteče od zákazníka do přenosové soustavy. Dojde k významné revoluci – rychlost změny bude tak zásadní, že se to nedá srovnat s vývojem energetiky za posledních několik desítek let.

Jak bude ČEZ na tyto změny reagovat?

Reagujeme už dnes – chceme být úspěšní teď, ale i za třicet let. Chceme být firmou, která bude v první evropské desítce, a mít hospodářské výsledky, na které jsou investoři zvyklí, chceme dlouhodobě akcionářům odvádět solidní dividendu. ČEZ se mění, stejně  jako se mění energetika. A změny jsou dramatické, spoustu jsme jich už udělali, řadu realizujeme, ale další změny nás ještě čekají. Jinak to ale nejde.

Jak si v tomto ohledu stojíte ve srovnání s velkými evropskými energetikami?

V každém státě je přístup jiný. Co se týká velkých německých firem, ať už je to E. ON, nebo RWE, byť jsou progresivní, nejsou v Německu tito velcí hráči lídry v nových technologiích. V nové energetice mají naopak marginální roli. Přicházejí nové firmy, malí, velmi flexibilní a inteligentní hráči. Trh se v této oblasti teprve nyní konsoliduje.

Za 15 let můžou elektromobily představovat třetinu všech aut

Trochu jiná situace je ve Francii, kde se daří především společnosti Enfie, dříve GDF Suez, které se trend podařilo zachytit. Chtěli bychom na tom být podobně. Z velkých zemí je tak naším vzorem spíše Francie než Německo.

Všichni si uvědomují, že přichází decentralizace a obnovitelné zdroje. Jediná firma z první desítky, které vzrostla tržní kapitalizace za poslední rok, je španělská Iberdrola především proto, že má velký podíl obnovitelných zdrojů. Tato firma byla nejzelenější z desítky velkých evropských energetik nejdříve, a proto rostla její hodnota.

Jak vypadá nabídka fotovoltaiky od ČEZ?

Fotovoltaika je první vlaštovkou. Větší balíček decentrální energetiky představíme zákazníkům v únoru příštího roku. Mělo by to být výhodné zejména pro majitele rodinných domů, kteří mají větší spotřebu v průběhu dne, kdy jim nabídneme zajištění projektu, vyřízení veškeré administrativy, samotnou instalaci a údržbu zařízení.

Zákazníkům chceme také pomoci s vyřízením dotace v rámci programu ministerstva životního prostředí Nová zelená úsporám, což jim sníží investiční náklady a návratnost investice. Máme know-how, nabídneme vše na klíč, náš zákazník by měl mít nezávislost a zároveň vědět, že mu nabídneme kvalitní, ekonomicky výhodnou službu bez jakýchkoli starostí, ČEZ to vyřeší za něj. Budeme rovněž dávat garanci na zařízení na mnoho let, což může těžko dát nějaká malá firma. Fotovoltaiku na střechy jsme představili nedávno a v prvních dnech projevily zájem stovky lidí.

Kolik lidé díky fotovoltaice na střeše ušetří, jaká je návratnost?

Návratnost investice do střešní fotovoltaiky je 10 až 15 let v závislosti na velikosti instalovaného výkonu, výši dotace a vlastní spotřebě. Výkon elektrárny minimálně 80 % garantujeme po dobu 25 let, životnost sytému se očekává až 30 let. Rodiny zároveň nebudou odkázány na vývoj ceny elektřiny.

Jak vnímáte nástup elektromobility?

Rozvoj elektromobility se snažíme významně podporovat, je to pro nás důležitý budoucí trh. Podle našich analýz může být spotřeba elektřiny vyvolaná elektromobilitou na úrovni výroby jednoho bloku Temelína. I proto jsme lídrem v instalování veřejných dobíjecích stanic a budeme v jejich rozvoji pokračovat. Za 15 let bude podíl elektromobilů představovat desítky procent aut v provozu. Může to být třetina všech aut. Koupit si elektromobil se vyplatí, protože provozní náklady jsou nižší než u klasických aut na benzín nebo naftu. Pořizovací cena aut je nyní o dost vyšší, ale s masivním nástupem této technologie půjdou ceny dolů. Navíc na to stát dá dotaci v řádu desítek tisíc korun.

Jak se projeví pomalejší uvedení do provozu uhelných bloků a odstávky jaderných bloků na hospodaření firmy?

Máme zpoždění nájezdu uhelných bloků, třeba v Ledvicích by nový blok měl naběhnout v průběhu zimy, komplexně obnovená elektrárna v Prunéřově by rovněž měla být naplno spuštěna v průběhu zimy. Spouštění takto složitého díla vždy provázejí počáteční porodní bolesti, není to nic neobvyklého.

Jaderná elektrárna Dukovany

Jaderná elektrárna Dukovany

FOTO: Archiv, Právo

V Dukovanech bychom chtěli mít všechny bloky spuštěné do konce roku. Dělali jsme prověrky a kontroly související s programem dlouhodobého provozování elektráren a došli jsme k tomu, že jsou technické momenty, u nichž je třeba mít jistotu ohledně bezpečnosti, která je na prvním místě. Bude to ale mít dopad na provozní výsledky.

ČEZ projevily zájem o akvizici uhelných aktiv švédské Vattenfall v Německu. Není to v rozporu se zaměřením na obnovitelné zdroje?

Na první pohled to může vypadat trochu nekonzistentně, ale není tomu tak. Možnost koupit aktiva švédské společnosti je pro nás velice zajímavá. Vidíme mnoho synergických efektů z případného provozování elektráren. V Evropě navíc není tolik velkých hráčů, kteří by měli takovou odbornou znalost v této oblasti jako my.

Máme velkou odbornost v otevírání dolů, jejich provozování a těžbě i rekultivaci. Stejně tak máme velké zkušenosti se stavěním elektráren, jejich provozováním a odstavováním. Jsme na to ideální hráč v Evropě. Otázkou je, zda stojí za to se o to ucházet, když Německo jde cestou energetické politiky, která směřuje k obnovitelným zdrojům. Musíme dobře pochopit energetickou politiku Německa, nemůžeme si dovolit riziko, že koupíme aktiva Vattenfall bez znalosti toho, co se s těmito aktivy bude dít. Velmi intenzivně se tomu věnujeme. Je zřejmé, že uhelné elektrárny se budou zavírat postupně a uhelná energetika bude mostem k budoucí bezemisní energetice Německa.

Myslet si, že v Německu bude uhelná energetika fungovat pro dalších mnoho desítek let, je mylné. Na druhou stranu elektrárny Vattenfallu jsou až na některé výjimky výrazně modernější než průměrné německé uhelné elektrárny a mají velmi vysokou účinnost a nejlepší parametry z ekologického hlediska. Pokud se tedy v Německu stanoví jízdní řád postupného zavírání uhelných elektráren, tak tyto nejmodernější se budou zavírat jako poslední.

Jak hodnotíte zrušení těžebních limitů na dole Bílina?

Úpravu územně ekologických limitů považujeme za významný úspěch, na němž jsme pracovali dlouhou dobu. Myslím, že to je pro ČEZ nejvýznamnější zpráva letošního roku. Je to jeden z mnoha kroků, který nám umožní dlouhodobou těžbu uhlí až za rok 2050.

O fotovoltaiku na střechy už projevily zájem stovky lidí

Další kroky budou následovat, do podzimu příštího roku budeme zpracovávat báňské studie, které navazují na rozhodnutí vlády. Potom budeme pracovat na první etapě EIA a v roce 2019 na to naváže plán otvírky přípravy a dobývání. Dostáváme se k 120 miliónům tun uhlí, většina se využije v teplárenství, což je podle mě dobře. Po všech stránkách je to tak dobrá zpráva. Uhlí, ke kterému se dostaneme, dá ČEZ dodatečnou hodnotu přes 50 miliard korun.

Z hlediska státního rozpočtu a obcí je to také znatelné, když více než 20 miliard korun bude činit odvod za nerost, daně firem a zaměstnanců, sponzoring regionu. A pak je tu zisk z uhlí samotného, kdy stát jako 70procentní vlastník ČEZ získá další výnos.

Proč podle vás nebyly upraveny limity u dolu ČSA?

To je úplně jiná situace. Úpravou limitů na dole Bílina nedojde k přesídlování nebo bourání obcí. Těžit budeme v neobydlené zóně. U dolu ČSA jde o uhlí, nad kterým stojí domy. Není rovněž zřejmé, zda uhlí z dolu ČSA bude vůbec potřeba. Uhelná energetika je na ústupu a ten trend může být tak rychlý, že žádná další uhelná elektrárna, která by potřebovala uhlí z dolu ČSA, nemusí vzniknout.

Lidem dodáváte rovněž zemní plyn. Jak si v tomto ohledu stojíte?

Jsme největším alternativním dodavatelem plynu. Významně nám k tomu pomohla nabídka ČEZ s odměnou, kdy jsme zákazníkům nabídli, že jim bude každých 12 měsíců cena klesat oproti ceně základního produktu hlavního dodavatele v daném regionu až o deset procent. Setkalo se to s velkou pozitivní odezvou. Zákazníci oceňují i to, že mohou odebírat elektřinu i plyn od jednoho dodavatele.