Modernizace zahrnuje výstavbu nové nádražní budovy, nového podchodu a nového signalizačního systému. Skanska v rámci projektu také zrekonstruuje dva mosty a vybuduje 19 železničních přejezdů a 32 výhybek na úseku dlouhém 33 kilometrů.

Finanční prostředky poskytne Státní fond dopravní infrastruktury a stavba je navržena ke spolufinancování EU v rámci Operačního programu Doprava.

"Stavba zásadně ovlivní dopravu v celém regionu Českolipska. Její náplní totiž není pouze přestavba samotné železniční stanice. V rámci stavby budou revitalizovány i některé návazné úseky, na kterých bude posléze zvýšena rychlost vlaků," řekl mluvčí správy železnic Jakub Ptačinský. Přímo v okolí stanice umožní zvýšit rychlost vlaků ze stávajících 40 až 60 kilometrů v hodině až na stokilometrovou rychlost a v některých navazujících úsecích až na 120 kilometrů v hodině.

Vizualizace moderní budovy a nástupiště

Vizualizace moderní budovy a nástupiště

FOTO: SŽDC

To se týká železničního úseku mezi Českou Lípou a Zákupy a mezi Srním a Českou Lípou. V úseku od Stružnice do České Lípy je navrženo zvýšení rychlosti na 110 kilometrů v hodině, uvedla správa železnic.

Nádraží bude blíž městu

Nové moderní nádraží bude zhruba o 250 metrů blíž městu. Ve stanici budou vybudována nová ostrovní nástupiště přístupná podchodem, který navíc propojí i dvě části města na opačných stranách železniční stanice.

Stavba má být dokončena během 1,5 roku.