Ministerstvo svůj krok zdůvodňuje tím, že úřad nevydal vyhlášku o pravidlech trhu s plynem. Úřad se k záležitosti nechtěl vyjadřovat.

V době, kdy je zřejmé, že vládní novela energetického zákona bude v legislativním procesu schválena nejdříve ke konci roku 2004, bylo nutné zpracovat tento předpis podle současné legislativy, uvedl dříve zdroj s tím, že úřad tak neučinil.

Příslušný předpis má být základní podmínkou pro fungování odvětví v souladu s evropskými směrnicemi. Na to prý zároveň navazuje nedostatečná a pomalá příprava druhého regulačního období.

Brychta úřad řídí od března 2001, jeho mandát je pětiletý. Předsedu ERÚ jmenuje a odvolává právě vláda. Úřad je zařazen mezi ústřední orgány státní správy a je nezávislý na ministerstvech. Vznikl na základě energetického zákona 1. ledna 2001 vyčleněním z ministerstva průmyslu a obchodu a z ministerstva financí.