Studie ukázala, že jen 17 procent ze 70 německých průmyslových firem zjistilo u produkce z Číny horší kvalitu než u stejných produktů z německých továren dotazovaných firem. Naproti tomu zboží z České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska vykazovalo v tomto porovnání horší úroveň podle 40 procent firem. Průzkum se týkal oborů strojírenství, elektroniky a automobilového průmyslu.

Dobrý výsledek u čínských výrobců označil Reinhard Geissbauer, jeden ze spoluautorů průzkumu, za plod intenzivního pracovního výcviku a důrazu vedení řady čínských továren na kontrolu kvality a na snižování zmetkovosti na minimum.

Produktivita stále nejvyšší v Německu

Čínská produkce se kvůli předsudku horší kvality musí i nadále prodávat s výraznými slevami proti západní produkci. Cenová srážka na zboží ze střední Evropy je přitom menší než na produkty z Číny.

Střední Evropa si však svou atraktivitu pro západní výrobce zřejmě udrží. Podle Geissbauera by nebylo pro firmy moudré, kdyby chtěly umisťovat více operací do Číny na úkor východní Evropy. "Jestliže je vaším hlavním zákaznickým regionem západní Evropa, pak je těžké trumfnout východní Evropu jako místo k výrobě zboží," řekl Geissbauer.

Studie rovněž zjišťuje, že navzdory vyšším nákladům je produktivita dělníků v Německu nadále výrazně vyšší než ve východní Evropě a Číně. Platí to i v případech, kdy místní továrny řídí přímo německé firmy. Produktivita těchto závodů se však podle mnichovské firmy dotáhne na německou úroveň do tří až pěti let ve střední Evropě a do pěti až deseti let v Číně.