Konkrétně si pod podporou malého a středního podnikání v programovém prohlášení máme teď představit co?

Podle programového prohlášení chceme postupně už opravdu zbavovat podnikatelské prostředí toho, co podnikatele otravuje a štve a dělá jim problémy. Lidi vám odpustí jeden velký ústrk, ne však tisíce permanentních drobností, které je deptají. Proto budu například trvat na tom, abychom ve spolupráci s ministrem financí zavedli povinné a závazné výklady předpisů finančních a živnostenských úřadů, tzv. editační povinnost. Do konce roku zvládneme i jedno registrační místo pro podnikatele atd

To sice podnikatelé přivítají, ale spíše je tíží daně, nedostatek peněz.

U daně z příjmu právnických i fyzických osob může pro jejich složitost docházet k různým výkladům. Totéž platí o zákonu o dani z přidané hodnoty, který byl šit skutečně horkou jehlou, vyvolal řadu zmatků a je oprávněně kritizován prakticky všemi, kterých se týká. To se bude měnit. Měnit se budou i předpisy pro pracovní trh.

Tady se strhne bitva, podnikatelé, odbory, zaměstnanci si představují zákoník práce dosti odlišně. Svaz průmyslu se například odmítl na jeho přípravě podílet.

Když o problému nebudeme společně mluvit, budeme se vyhýbat řešení, problém ale sám nezanikne. Spíše je třeba zahájit debatu na úrovni tripartity. Nový zákoník práce potřebujeme a také ho budeme mít. Musí být jednoduchý, aby podnikatel i zaměstnanec nepotřebovali k jeho uplatnění tým právníků a složité soudní vyjednávání. Samozřejmě nesmí být sestavován na úkor zaměstnavatelů ani zaměstnanců.

Menší podnikatelé si stěžují, že často nedosáhnou na poměrně malé finanční částky, bez kterých ale podnikání nerozjedou, i kdyby měli tisíce skvělých nápadů, co dělat.

V Moravskoslezském kraji jsem se nedávno setkal s paní, která se rozhodla podnikat v kožedělné výrobě. Využila našich programů, které vycházejí ze strukturálních fondů Evropské unie, získala třísettisícovou půjčku, začala podnikat, a pokud vím, chce dál rozšiřovat výrobu a přijímat nové pracovní síly. Bez existence našich programů by patrně v bankovním sektoru tyto peníze na rozjezd nezískala.

Mezi důvody, proč jsou banky s půjčkami opatrné, patří absence kvalitního bankrotového zákona. Ten také slibovaly všechny vlády.

Osobně budu podporovat, aby nový bankrotový zákon byl přijat co nejdříve. Stávající stav je neúnosný i proto, že znemožňuje efektivně poskytovat peníze i pro malé a střední podnikání, protože banky a věřitelé obecně skutečně nemají dostatek záruk, že při eventuálním konkursu něco ze svých peněz získají. Navíc dobrý bankrotový zákon znamená, že se firma, která se v konkursu ocitne, dá oživit, nemusejí se definitivně ztratit pracovní místa. Když je zákon špatný, tak se z podniku zlikvidují i jeho zdravé části, které by jinak byly životaschopné.

Jenže Česko současně patří k zemím, kde výrazně klesá počet přihlášených patentů a vynálezů, kde malé a střední firmy stále obtížně prosazují do výroby moderní, progresivní výrobky.

Jsou dvě cesty. Využít již zmíněné evropské peníze, protože jsou určeny právě na malé a střední podnikání, a domácí nápady, které mají posilovat konkurenceschopnost. Za druhé stát musí vstoupit vstoupil do projektů aplikovaného výzkumu. My máme poměr základního a aplikovaného výzkumu 2:1, což nemá ve světě obdoby, tam je to přesně obráceně. Pokud se nám také tento poměr nepodaří v nějaké krátké době obrátit, nebudeme schopni promítnout "chytré hlavy" do konkrétního výrobku, zvýšit tím přidanou hodnotu a prodejnost. Takže je třeba šlápnout na plyn programu, který se nyní rozjíždí na ministerstvu - podpory rozvoje strategických služeb a technologických center.

Kdo to bude financovat?

Prostředky jdou z národních zdrojů, z veřejných rozpočtů a mají podobu daňových úlev či příspěvků na zřízení pracovního místa. Funguje to tak, že u velkých firem, které prosperují, budou vznikat služby, vývojová centra, která budou přinášet daleko větší přidanou hodnotu. Podniky nebudou jen montovnou, ale budou také vyvíjet, a co vyvinou, také vyrábět.

Konkrétně...

DHL, světová logistická firma na základě tohoto programu staví svoje logistické centrum pro celou Evropu. Z Prahy bude řídit svoje pobočky v celé Evropě. Olympus na Moravě vytvořil na základě tohoto programu opravárenské centrum pro reklamace fotoaparátů z celé Evropy. V těchto firmách jsou zaměstnáni samozřejmě naši kvalifikovaní pracovníci. A takovou firmu je navíc pak těžko přenést rychle někam jinam, což je další výhoda.

Máme regiony, kde jsou slušné podmínky k podnikání, ale i pravé opaky, regiony s vysokou nezaměstnaností bez služeb a kvalitní dopravy. To se také dlouho a bez výrazného efektu řeší.

Myslím, že konečně dospíváme k fázi, kdy jednotlivé resorty začínají být akceschopné v tom smyslu, že ministerstvo průmyslu bude podporovat průmyslové zóny tam, kam ministerstvo dopravy současně potáhne dopravu a kde ministerstvo pro místní rozvoj bude koordinovaně podporovat výstavbu bytů.

Myslíte, že to nezkrachuje pro tlaky koaličních stran, aby se investovalo především tam, kde na radnicích či krajských radách sedí straničtí kolegové?

To nikdy nebyl můj přístup. Nová vláda se považuje za celek, formujeme se jako tým s určitým tahem za společným cílem, jako skupina, která chce něco změnit, kde pro rozhodnutí je klíčový region a jeho problémy.

Ono koalici s nízkými volebními preferencemi nic jiného ani nezbývá.

Kdyby vláda deklarovala, že chceme zlepšit situaci tam, kde jsou největší problémy, ale nic by v praxi neukázala, to by skutečně mělo smrtící důsledky. Proto se rodí tým, který chce mnohé věci změnit k lepšímu.

Ve zdravém rybníku musí být štiky, ale i kapři, okouni i pulci a žáby, všichni v dobré kondici. Když se daří velkým firmám, daří se menším firmám, které jsou jejich subdodavateli. Zaměstnanci mají peníze na nákup zboží a služeb, které tak pomáhají rozvíjet. Velké firmy jsou nyní v dobré kondici, byť to trvalo nějaký čas.

Na druhé straně je tu sektor malého a středního podnikání, který je zejména ve službách ve srovnání s evropskými vyspělými zeměmi stále poddimenzovaný, ale současně představuje prostor pro růst i větší zaměstnanost. Vláda ho musí podpořit.