Řidiči si tak 8,5 kilometru dlouhý úsek, který byl od spuštění provizorního obchvatu v prosinci loňského roku průjezdný jen v polovičním profilu, vychutnají o tři až čtyři týdny dříve než uváděly všechny dosud zveřejňované termíny.

"Je to posun dopředu, chceme totiž dálnici řidičům předat ještě do té doby než v září zhoustne automobilový provoz," vysvětlil Lichnovský. Přesný termín otevření není ještě známý. "Musíme mít souhlasná stanoviska řady orgánů a institucí včetně policie, definitivně se rozhodne 25. nebo 26. srpna," podotkl ředitel, podle něhož má být stavba předána do tzv. předčasného užívání.

"Předpokládám, že kolaudační rozhodnutí získáme do konce roku," dodal Lichnovský. Vlastní práce na tomto úseku skončily již počátkem srpna.

Zahynuli tu čtyři lidé

Ejpovické provizorium smutně proslavili čtyři mrtví, kteří zde zahynuli během prvního měsíce po zprovoznění obchvatu.

Dalším možným tragédiím zabránily až mechanické zábrany znemožňující předjíždění. Po otevření druhé poloviny této části dálnice zůstane nedokončená jen střední část celkově více než dvacetikilometrového obchvatu Plzně. Ta se zatím objíždí po náhradní trase a i s tunelem skrz vrch Valík má být hotová v prosinci roku 2006.