„Při zkoušce tahem byla naměřena délka šňůrky 1350 mm. Dle požadavku příslušné technické normy nesmí délka šnůry přesáhnout u hraček určených dětem mladším 18 měsíců 220 mm a u hraček pro starší děti 300 mm,” uvedl  Fröhlich.

Hrozí nebezpečí, že se při hře může vytvořit smyčka a dítě se uškrtí.

ČOI zakázala distribuci hračky a nahlásila ji do evropského systému varování před nebezpečnými výrobky RAPEX.