Pro pracovníky z nových zemí Portugalsko zavedlo kvótu na rok 6500 pracovních míst. Španělská vláda umožní legální přístup na svůj pracovní trh 24 247 osobám. Jedná se převážně o pracovníky z těchto oblastí: hospodářství (47,7 procenta), hoteliérství (13,7 %), služby (11,2 %), stavební průmysl (9,3 %) a v dopravním sektoru (5,2 procenta).

Od roku 2006 získají přístup na pracovní trh ve Španělsku všichni občané států EU. V případě neočekávané nerovnováhy ale vláda může zavést systém pracovních povolení pro některé profese, regiony či země.

Plánuje se také zkrácení byrokratických procedur. V praxi to znamená, že vízum bude zahrnovat zároveň pracovní povolení a povolení k pobytu. Vízum však nebudou potřebovat a ani nepotřebují občané, kteří nepřesáhnou svou pracovní dobou 180 dní.

Získat pracovní povolení je problém

Pokud budete chtít v Portugalsku zažádat o pracovní povolení, velký díl práce musí odvést budoucí portugalský zaměstnavatel. A není to pro něj tak jednoduché. Portugalské firmy totiž musí vyjednat s Generální inspekcí práce a získat kladné vyjádření Institutu pro zaměstnanost a odborné vzdělávání, který posoudí, zda je nabídka pracovního místa v souladu s určenými kvótami.

Portugalské podniky navíc mohou zaměstnávat cizí pracovníky pouze do určených profesí. Svou roli zde hraje i cizinecká a pohraniční policie, která musí informovat o případných překážkách vstupu pracovníka na území státu.

Je třeba se připravit na to, že v Portugalsku je rozsáhlá byrokracie, jednání s úřady si obvykle vyžádá mnoho času a trpělivosti. Vyřízení pracovního povolení trvá podle informací portugalského velvyslanectví v Praze dva měsíce. Mezi Čechy zřejmě o legální práci v Portugalsku není příliš velký zájem - velvyslanectví totiž obdrží přibližně jen deset žádostí ročně. Od 1. května 2004 zde ještě žádnou novou žádost nedostali.

Ve Španělsku je situace obdobná. Pracovní povolení vyřizuje, na základě vystavené pracovní smlouvy, budoucí zaměstnavatel v hlavním městě své provincie. Zastřešující institucí je Národní úřad práce (Instituto Nacional de Empleo, http://www.inem.es), avšak existují příslušné úřady v jednotlivých autonomních oblastech.

Následně musí pracovní povolení schválit španělské ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, http://www.mtas.es). Kromě pracovního povolení žadatel získává povolení k pobytu, které je v kompetenci ministerstva vnitra (Ministerio del Interior, http://www.mir.es).

Přesčasy a práce v pauze na oběd neexistují

Byrokratická procedura pokračuje tím, že zájemce musí požádat zastupitelský úřad Španělska ve své zemi o udělení vstupního víza. K tomu je potřeba předložit pas, tři fotografie, výpis z trestního rejstříku, pracovní smlouvu, lékařské potvrzení a pracovní nabídku od španělského zaměstnavatele. Pracovní doba je v obou zemích zákonem stanovena na 40 hodin týdně. Po pěti odpracovaných hodinách musí mít pracovník hodinu až dvě volna. Portugalci a Španělé jsou totiž zvyklí dlouho obědvat.

Přesčasy nesmí být delší než dvě hodiny denně (maximálně 200 hodin ročně) a musí být řádně proplaceny, a to nadstandardní sazbou (jedna přesčasová hodina činí 150 procent hodinové mzdy).

Každý zaměstnanec, který v Portugalsku odvádí daně, se musí zaregistrovat na daňovém úřadě, aby získal daňovou kartu a daňové číslo. Daně jako cizinec musíte platit, pobudete-li v zemi alespoň 183 dní, nebo pokud máte v Portugalsku bydliště k 31. prosinci. Se všemi členskými státy Evropské unie včetně Česka má Portugalsko uzavřenou smlouvu o dvojím zdanění. 

Nástupní platy VŠ absolventů (v eur)
. Španělsko Portugalsko
Informatik 20 000 15 918
Obchodník 20 918 14 847
Inženýr 21 939 16 582
Právník 21 633 16 888

Kvalifikace se uznává jen některým profesím

Jakmile začnete v Portugalsku pracovat, zaregistrujte se také do Národního zdravotního systému (NZS). V rámci NZS vám po předložení vydané kartičky bude poskytnuta zdravotní péče. Za každý zdravotní úkon či konzultaci je účtován mírný poplatek, tzv. taxa moderadora (asi 50 centů). Protože se na kartičku NZS určitou dobu čeká, přivezte si s sebou pro začátek formulář E111 vaší české pojišťovny.

Španělský zdravotní systém poskytuje bezplatnou lékařskou péči všem občanům. Český pracující k tomu potřebuje formulář E111, který získá na pobočce své zdravotní pojišťovny.

Uznání kvalifikace v zemích na pyrenejském poloostrově byste měli předem prokonzultovat. Titul vám, ideálně před odjezdem do země, ověří Informační centrum pro uznávání národních akademických kvalifikací (NARIC).

Při hledání práce budete potřebovat také ověřenou a soudně přeloženou kopii vašeho vysokoškolského diplomu či maturitního vysvědčení, taktéž získáte v NARIC nebo v překladatelských firmách.

U zdravotníků problém není

Španělské úřady lékařům, zubařům, veterinářům, farmaceutům, zdravotním sestrám, porodním asistentkám, architektům a některým právníkům (jsou to takzvané neregulované profese) uznávají jejich kvalifikaci bez problémů.

Jinak je tomu však u ostatních profesí. Výjimky existují u některých povolání, kdy se však srovnává český a španělský typ kvalifikace apod., jedná se o tzv. poloautomatické uznávaní, ale záleží často na "dobré"; vůli úředníků.

Aktuální seznam regulovaných profesí na stránce španělského ministerstva školství, kultury a sportu: http://www.mes.es (Educación. Títulos y estudios extranjeros: homologación, convalidación y reconocimiento).