Doporučení auditorů, kterým se komise ve své písemné odpovědi slíbila řídit, je jedním ze závěrů v úterý zveřejněné zprávy ECA o zadávání veřejných zakázek v rámci kohezních fondů. Problém se týká i Česka.

KOMENTÁŘ DNE:

Jak probíhá Zemanova prezidentská nekampaň - se svoláním první schůze Sněmovny čekal až do nejzazšího možného termínu, vláda tak nejspíš požádá o důvěru až těsně před prvním kolem prezidentských voleb, píše Jiří Pehe. Čtěte zde >>

Auditoři se zaměřili na státy, u nichž bylo v letech 2007 až 2013, tedy v minulém víceletém finančním rámci, zaznamenán u veřejných zakázek vysoký počet chyb. Navštívili tak Českou republiku, kde bylo v minulosti kvůli různým nedostatkům čerpání z evropských fondů zastaveno, Itálii, ŠpanělskoBritánii.

Zjistili, že komise i členské země začaly v minulosti zjištěné chyby a nedostatky řešit, je však před nimi v tomto ohledu "ještě dlouhá cesta".

V Česku se často mění pravidla

Phil Wynn Owen, za zprávu odpovědný auditor, poznamenal, že často chybí například skutečná analýza chyb, jejich závažnosti a příčin tak, aby bylo možné skutečně hledat fungující nápravu.

V České republice auditoři zaznamenali trvající stížnosti na časté změny zákona o veřejných zakázkách, které někdy zcela ruší předchozí pravidla. "V praxi je tak složité sledovat, který postup je aktuálně správný," poznamenal Wynn Owen.

Auditní zpráva kromě jiného připomíná, že v ČR jdou vnitrostátní pravidla pro zadávání veřejných zakázek nad rámec evropských požadavků. Přesto, že smyslem je posílit transparentnost, je to někdy považováno za zbytečnou komplikaci. Materiál si ale také všímá, že od roku 2013 v Česku auditní orgán svá zjištění v oblasti veřejných zakázek zadává do databáze, která umožňuje analýzu.

Fond rozděluje stovky miliard eur

V období 2007 až 2013 bylo v rámci Evropské unie na výdaje v oblasti regionální politiky vyčleněno prostřednictví Evropského fondu pro regionální rozvoj, Fondu soudržnosti a Evropského sociálního fondu 349 miliard eur (skoro 2,5 biliónu korun).

Velká část z nich byla vynaložena prostřednictvím veřejných zakázek. Chyby přitom byly zjištěny u přibližně 40 procent projektů, ty závažné potom vedly k chybějící spravedlivé hospodářské soutěži a k udělování zakázkám těm subjektům, které nepředložily nejlepší nabídky. Auditoři upozornili, že jen ve dvou procentech případů byl přímo prokázán úmysl podvádět.

Německý ministr vnitra Thomas de Maiziére v úterý v rozhovoru pro televizi ZDF prohlásil, že by Evropská unie měla omezit vyplácení peněz ze strukturálních fondů zemím, které odmítají kompromis při rozdělování běženců v osmadvacítce. [celá zpráva]