K nejčastějším prohřeškům prodejců patřilo porušení zásad poctivosti prodeje.

"Za vykoupený sběr bylo například v několika případech vyplaceno až o několik desítek korun méně, než byla skutečná hodnota sběru. Někteří provozovatelé sběrny neinformovali spotřebitele o ceně vykupovaných surovin nebo používali váhy bez platného úředního ověření," řekl mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

Inspektoři také prokázali porušení zákona o odpadech, když ve dvou sběrnách byla vykoupena nabídnutá součást obecně prospěšného zařízení, jehož výkup zákon výslovně zakazuje.

„Tato a další čtyři porušení tohoto zákona byla postoupena k přijetí příslušných opatření České inspekci životního prostředí," řekl k výsledkům kontrol ústřední ředitel ČOI Mojmír Bezecný.