Analýza srovnávala pouze příjmy, které mají k dispozici sezdané páry a jednotlivci po rozvodu ve sdílené domácnosti. Podle ní ztratí rozvedené ženy v průměru až o 21,5 procent příjmu.

Nejhůře jsou na tom ženy mezi 20 až 29 lety, které si po rozvodu pohorší v příjmech až o 37 procent, naopak muži ve stejné věkové kategorii si o 34 procent polepší. S vyšším věkem se už rozdíly stírají. To proto, že ženy mezi dvaceti a třiceti lety jsou často na mateřské dovolené a víc peněz do sdílené domácnosti přináší manžel.

„Rozdíly mezi rozvedenými a sezdanými v příjmech vycházejí z dalšího přerozdělování příjmu v rodině. To u rozvedených chybí,“ uvedl Jiří Šatava z národohospodářského ústavu. Analýza podle něj vycházela i z toho, že v ČR mají muži a ženy rozdílné mzdy.

Muži si příjmově polepší

Třicátnice si pohorší v průměru o 35 procent částky. Důvodem je péče o děti, matky mají příjem obvykle v tu dobu jen z rodičovské či z práce na kratší úvazek. Čtyřicátnice po rozvodu ztrácejí proti sezdaným v průměru 21 procent čistých příjmů, padesátnice 16 procent a šedesátnice 14 procent.

Muži si naopak po rozpadu svazku příjmově polepší. Dvacátníci mají o 34 procent peněz víc, třicátníci o 36 procent, čtyřicátníci o 28 procent, padesátníci o 17 procent a šedesátníci o 14 procent.

Přesto se ale podle Šatavy nedá říct, že by muži na rozvodech skutečně vydělali. „K tomu chybí spousta dalších dat, nevidíme například vůbec dopady rozvodů na majetek,“ řekl Šatava s tím, že často jsou muži právě ti, kteří po rozvodu opouští domácnost.

Autoři studie doporučují opatření na podporu konkurenceschopnosti obou partnerů. Zmínili dostupnost školek, flexibilní úvazky, zapojení otců i matek do péče o rodinu a domácnost, možnost sociálního bydlení či náhradní výživné. Přehodnotit by se mohla i délka rodičovské dovolené.