Společnost, která má na trhu asi 40procentní podíl, měla uzavřít s distributorem kartelovou dohodu o cenách energetických nápojů. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) poprvé využil nový program, který umožňuje za určitých podmínek mírnější režim vůči chybujícím podnikům. "Pokuta mohla vzhledem k obratu firmy dosáhnout téměř 20 miliónů korun," řekl předseda ÚOHS Josef Bednář.

Takzvaný leniency program úřad zavedl jako sedmý na světě v červenci 2001.

Odpuštění pokuty však má své podmínky. Firma sama musela záměr uzavřít kartelovou dohodu oznámit úřadu dřív, než se o ní dozvěděl z jiných zdrojů. Plánovaná smlouva měla platit v letech 2002 a 2004 a znamenala by výrazné omezení konkurence. Lidé by neměli možnost koupit jiné výrobky za nižší ceny, než by byla ta, ve smlouvě potvrzená.

Přiznání využívají i firmy ve světě

Příležitosti přiznat se ke kartelu dřív, než vstoupí v platnost využila ve světě řada společností, například aukční síň Christie's nebo výrobce hraček Hasbro. Za šest let od přijetí leniency programu v EU požádalo Evropskou komisi o úlevy přes 80 firem a celková hodnota pokut dosáhla 2,25 miliardy eur.

Bednář připomněl, že firma Pinelli je první, která využila možnosti leniency programu. Nyní úřad projednává další žádost o mírnější postup s účastí velkých korporací, kde nevylučuje řízení podle evropského, a nikoli národního práva.