Mimořádné opatření platí v okolí pěti kilometrů od ohnisek nákazy.

"V ochranném pásmu byly chovatelům zakázány veškeré přesuny včelstev i matek, nařízeno provedení klinických prohlídek včelstev spojených s rozebráním díla a zajištění odběru směsného odpadu na dně úlu pro bakteriologické vyšetření," uvedl mluvčí.

Za hlavního původce hniloby včelího plodu jsou považovány dva druhy bakterií. Nákaza může být do chovu zavlečena při zalétávání včel, roji neznámého původu, infikovanými plásty, úly či včelařskými pomůckami.

Podezření hned hlásit

"Postižené larvy hynou ještě před zavíčkováním, nejčastěji ve stáří asi čtyř dnů. Dochází ke slábnutí včelstva. Typickým projevem je i mezerovitý plod. Léčba se v ČR nesmí provádět," uvedl Pejchal.

Doplnil, že hniloba včelího plodu se v Evropě objevuje například ve Velké Británii, Irsku, Švýcarsku či Norsku.

Zdroj nákazy u nyní zjištěných krkonošských případů se veterinářům nepodařilo spolehlivě určit. Při podezření na výskyt nákazy je včelař povinen upozornit krajskou veterinární správu.