Ve druhém čtvrtletí se dispečeři přenosové soustavy potýkali zejména s problémy v síti vysokého napětí. Způsobila to postupně klesající spotřeba v soustavě hlavně o víkendech a během noci. Vzhledem ke slunečnému počasí byla vysoká výroba ve fotovoltaických elektrárnách a některé klasické elektrárny byly plánovaně odstaveny, uvedl předseda představenstva ČEPS Vladimír Tošovský.

Společnost v pololetí investovala 955 miliónů korun – mimo jiné do výstavby nových vedení, posílení kapacity některých vedení a dokončení přechodu stanic přenosové soustavy na dálkové ovládání. „Souběžně se také buduje ochranný systém fyzického zabezpečení objektů elektrických stanic včetně nezbytné modernizace dispečerských pracovišť,“ uvedl Tošovský.

Loni spotřeba elektřiny klesala

ČEPS již dříve uvedl, že dále plánuje zrekonstruovat transformovnu Otrokovice či postavit novou transformovnu Vernéřov. Pokračuje také výstavba transformátorů v Hradci u Kadaně. Stavba v Hradci souvisí s obranou české přenosové soustavy proti nárazovým náporům elektřiny z Německa, způsobeným zejména tamními větrnými parky. Byla zahájena letos na jaře a měla by být dokončena na konci příštího roku. ČEPS do ní vloží přes dvě miliardy korun.

Akciová společnost ČEPS působí v Česku jako výhradní provozovatel přenosové soustavy na základě licence od Energetického regulačního úřadu. Udržuje, obnovuje a rozvíjí 41 rozvoden a trasy vedení o celkové délce téměř 5500 kilometrů. Ke konci loňského roku měla 506 zaměstnanců.

Na začátku dubna ČEPS oznámil, že za celý loňský rok mu klesl čistý zisk o 40 procent na 1,08 miliardy korun. Firma tehdy uvedla, že na výsledky mělo vliv zejména snížení cenových tarifů a pokles objemu spotřeby elektrické energie.