Všem, za které platí pojistné stát, se totiž novelou zákona o veřejném zdravotním pojištění ruší odpočet z vyměřovacího základu. 

Červinka připomněl, že doposud měli tito lidé možnost uplatnit snížení vyměřovacího základu, ze kterého se počítá pojistné. Šlo o částku, která se rovná vyměřovacímu základu osob, za něž je plátcem pojistného stát. Ta činí v současnosti 3520 korun. "Student na brigádě, který si vydělal v červenci 3520 korun, neplatil nic.

Při stejném výdělku v srpnu zaplatí na zdravotním pojištění 159 korun," uvedl jako příklad Červinka. Rodič pobírající rodičovský příspěvek, který si v červenci vydělal 10 000 korun, si v srpnu pohorší o 134 korun, a důchodce v manažerské funkci, který si vydělal v červenci 40 000 korun, zaplatí 107 korun. 

"Zaměstnanec kvůli ztrátě možnosti uplatnit odpočet zaplatí na povinných odvodech o 107 až 159 korun měsíčně více, zaměstnavatel o 317 korun více," shrnul Červinka. Dodal, že odpočty nebudou prováděny poprvé u mezd a platů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům za měsíc srpen.

VZP: všichni jsou zrovnoporávněni

Podle Červinky tak studentům a dalším, za něž je plátcem pojistného stát, zůstává proti ostatním zaměstnancům jediná výhoda. Platí jen ze svého příjmu, ostatní zaměstnanci musejí odvádět alespoň z minimální mzdy, tedy 906 korun jako zaměstnanci, a 1071 korun na zálohách jako osoby samostatně výdělečně činné.

"Osoby, za které je plátcem stát, nemají v podstatě žádné omezení platit pojistné z každé vydělané koruny, ale nemají možnost uplatnit snížení. Jsou tak všichni zrovnoprávněni," dodal Červinka. Úprava zákona je v souladu s novelou daňových zákonů, která umožnila ženám na mateřské dovolené a důchodcům vydělat si k mateřské a důchodu neomezenou částku.