Po ztrátě či krádeži karty je vždy klíčové ihned kartu telefonicky zablokovat. Doba mezi zjištěním ztráty a blokací však může být dost dlouhá na to, aby hbitý zloděj vyčerpal z karty tisíce korun.

Již pár desítek vteřin po nahlášení ztráty či krádeže nelze zneužít elektronických karet (typy Maestro a Visa Electron). Navíc u karet Maestro je při každé transakci vždy nutné zadat PIN, a proto nelze tuto kartu zneužít ani v době mezi ztrátou a nahlášením - tedy pokud pachatel nezná PIN.

Jinak je tomu ale u karet s plasticky vystouplými údaji (tzv. embosované karty - např. MasterCard či Visa). V obchodech, které jsou vybaveny mechanickými snímači karet, nemusí obchodník vždy ověřit platnost karty a pachatel tak může zaplatit kartou i po jejím zablokování.

Právě proto většina bank automaticky nepřebírá odpovědnost za škody ihned po nahlášení ztráty, ale až následující den. Držitel embosované karty je tak vystaven nebezpečnému riziku.

Ochrana i za dobu před ohlášením ztráty

Pro klienty, kteří chtějí mít jistotu, nabízejí banky pojištění proti zneužití karet. Pojištění pokrývá nejen období od nahlášení ztráty po převzetí odpovědnosti bankou, ale dokonce i období před nahlášením ztráty karty. Například v HVB CZ pojištění začíná ihned od okamžiku ztráty karty, maximálně 5 dní.

V Komerční bance rovněž od okamžiku ztráty, ale doba mezi ztrátou a jejím nahlášením není omezena. V České spořitelně je klient kryt již 72 hodin před koncem dne, kdy byla ztráta nahlášena. V ČSOB pojištění začíná 24 hodin před nahlášením bance, v Raiffeisenbank od začátku dne nahlášení.

Pojistné v řádu stokorun

Výše pojistného se odvíjí především od toho, na jaký limit škody je sjednáno. Například v České spořitelně stojí pojistné krytí do výše 10 tisíc korun 170 korun ročně, za nejvyšší limit 50 tisíc zaplatíte 480 korun ročně. Různé limity nabízí také ČSOB, Poštovní spořitelna nebo HVB CZ, ceny jsou dost podobné.

Za pojištění do 50 tisíc zaplatíte v HVB CZ 500 korun. V ČSOB a Poštovní spořitelně to je 460 korun ročně. Nevýhodou v obou bankách je, že klient při pojistné události platí spoluúčast, a sice až 10 procent z výše škody, minimálně 300 korun.

Raiffeisenbank jako jediná nabízí pojištění proti zneužití karty zdarma, a to pro embosované karty. Limit činí 10 tisíc korun. Elektronické karty se zde nepojišťují.

Pojištění platebních karet jednotlivých bank (v Kč) 
Banka Od kdy platí Limit plnění Roční pojistné
Česká spořitelna 72 h před koncem dne nahlášení 10 - 50 tisíc 170 - 480
ČSOB 24 h před nahlášením 15 - 200 tisíc 150-1300
HVB CZ od okamžiku ztráty, nejvýše však 5 dní 20 tisíc 200
KB od okamžiku ztráty 30 tisíc 276
Raiffeisenbank od začátku dne nahlášení 10 tisíc 0
pozn: platí pouze pro embosované karty

Banky nekryjí transakce s PIN

Důležité je vědět, že banky neručí za zneužití při transakcích, u kterých je nutné zadat PIN. Pokud klient z neopatrnosti nosí u karty napsaný PIN a pachatel ho využije například pro výběr z bankomatu, nedostane od banky ani korunu. U České spořitelny a Raiffeisenbank se navíc pojištění nevztahuje na transakce, u kterých není fyzicky přítomná karta - například internetové platby kartou.

Výjimkou je HVB CZ, která kryje škody i u transakcí s použitím PIN, ale jen pokud o kartu přišel přímo její držitel.

Někde i doplňkové pojištění

V ČSOB a Poštovní spořitelně se pojištění vztahuje nejen na škody způsobené při zneužití karty, ale také na náklady spojené s nahlášením ztráty karty a s vydáním nové karty s původní platností.

Vůbec nejširší oblast pojištění nabízí u svého pojištění Merlin Komerční banka. V rámci ročního pojistného 276 korun je klient pojištěn proti neoprávněným platbám kartou až do 30 tisíc korun. Pokud je karta zneužita výběrem peněz v hotovosti, je limit nižší - 10 tisíc korun při výběru peněz z bankomatu či na pobočce Komerční banky a jen 5000 korun, pokud ke zneužití dojde u jiné banky.

Vedle toho se pojištění vztahuje také na stoplistaci karty až do výše 5000 korun. Banka rovněž uhradí náklady za krádež hotovosti do výše 2000 korun, za náhradu klíčů a zámků do 5000 korun a za vystavení nových osobních dokladů do 500 korun.