I přes rostoucí počet v Česku žije stále mnohem méně přistěhovalců než ve starých členských státech EU. Ve Švédsku tvoří přistěhovalci a jejich potomci až pětinu obyvatelstva, v Belgii a Německu pak osm procent. Nejvíce přistěhovalců žije ve všech zemích ve velkých městech. Například čtvrtina obyvatel Londýna nejsou Britové.

"V současné době představují cizinci celkem 2,3 procenta z úhrnného počtu všech obyvatel republiky," upřesnil Český statistický úřad (ČSÚ), který údaje zveřejnil . 

Počet cizinců v ČR (údaje k 31.12.2003)
Dlouhodobý pobyt 159 577
trvalý pobyt 80 844
cizinců celkem 240 142
Občanů ČR 10 198 497
Občané ČR + cizinci 10 438 918
zdroj: ČSÚ

Cizinci vyrovnávají nízkou porodnost

Přistěhovalectví je pro Evropu obecně prospěšné. Ve všech zemích se totiž rodí stále méně dětí a imigranti nahrazují pracovní sílu a také zvedají porodnost. Češi mají jednu z nejnižších porodností na světě. Aby se stav vyrovnal, mělo by podle demografů ročně přijít do země asi 25 tisíc lidí.

Přes stovky tisíc legálně pracujících cizinců jsou v ČR další, kteří v zemi pobývají nelegálně. Jejich počet lze jen těžko určit, odhaduje se ale v dalších statisících. Buď nelegálně překročí hranici, případně přijedou jen jako turisté a povolenou délku pobytu překračují.

Tradičně nejvíce je v České republice Slováků. Žije jich tu asi 66 tisíc. Druhá v pořadí je Ukrajina, následuje Vietnam, Polsko a Rusko.

Kolik je v ČR občanů jiných zemí (údaje k 31.3. 2004)
Slovensko 66 109
Ukrajina 65 647
Vietnam 30 400
Polsko 16 939
Rusko 12 846
zdroj: ČSÚ