„Rozbory vzorků vody prokázaly, že povolené hodnoty této látky byly překročeny až 190krát. Našla se i ve vnitřních orgánech a svalovině uhynulých raků. Firma neučinila dostatečná opatření, aby pesticid nevnikl do povrchových vod, a neohrozil tak jejich prostředí,“ řekl Jan Panský, ředitel Oblastního inspektorátu v Havlíčkově Brodě.

Inspekce dodala, že ve spojitosti s případem v současné době probíhá ještě jedno správní řízení o pokutě pro stejnou firmu. Vzhledem k tomu, že dosud nebylo ukončeno, nemůže ČIŽP sdělit výši pokuty ani další podrobnosti.