Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) přejde na zjišťování míry nezaměstnanosti podle kritérií Mezinárodní organizace práce (ILO), kterými se už dávno řídí Český statistický úřad (ČSÚ). 

Změnu si sice nevyžádala EU, ale ministerstvo se chce výpočtem přiblížit metodice ostatních států.

Červencová čísla už podle ILO

Podle informací Práva už příští pondělí, kdy bude zveřejněna statistika nezaměstnanosti za červenec, budou údaje spočítány podle nové metody a číslo tedy přibližně o 1,5 až 2 procenta nižší.

Podle mezinárodně srovnatelné metodiky se za nezaměstnané považují všechny osoby od 15 let, které nejsou zaměstnané, jsou pro výkon placeného zaměstnání nebo sebezaměstnání k dispozici okamžitě nebo nejpozději do 14 dnů a v průběhu posledních čtyř týdnů hledaly aktivně práci, a to prostřednictvím úřadu práce nebo soukromé zprostředkovatelny práce či přímo v podnicích, využíváním inzerce a podnikáním kroků pro založení vlastní firmy.

Kdo není nezaměstnaný

"Mezi nezaměstnané se tedy podle této metodiky nepočítají například lidé zařazení v rekvalifikaci nebo lidé, kteří vykonávají krátkodobou práci. Dále se za nezaměstnané nepovažují ženy na mateřské dovolené, na nemocenských dávkách nebo ti, kteří jsou ve výkonu trestu či ve výkonu vojenské služby," vysvětlila rozdíl mluvčí MPSV Kateřina Beránková. 

Jak změny v zjišťování nezaměstnanosti zamíchají se statistikou, však nechtěla Beránková sdělit. Nezaměstnanost v červnu (ještě podle starých pravidel zjišťování) dosáhla 9,9 procenta. Na přímý dotaz, zda se dá v červenci očekávat výrazné snížení, Beránková sdělila: "Oficiální výsledky budou v pondělí. Zatím shromažďujeme údaje z jednotlivých úřadů práce, takže celkové číslo neznáme."