Nebude ve vládě Stanislava Grosse příliš mnoho hospodářských ministerstev, když se k nim má přidat i resort místního rozvoje? A nestane se z vás jakýsi supervizor?

Nevím, jestli supervizor. Ale do určité míry koordinátor. Gross má představu posílit roli Úřadu vlády. Měla by začít fungovat hospodářská rada státu. Výsledku je možné dosáhnout jen lepší koordinací resortů a tlakem na to, aby jejich práce byla ve prospěch podnikatelského prostředí. Půjde také o prezentaci do zahraničí, k Evropské komisi v Bruselu.

V předchozím rozhovoru jste Právu řekl, že pro vládu máte tři priority. Jednou z nich je rozvoj konkurenceschopnosti ČR. Jak to chcete zařídit?

Z pozice místopředsedy vlády budu moci k rozvoji konkurenceschopnosti přispět zlepšením právního prostředí pro podnikatele. Nová legislativa by měla být opravdu business friendly, česky řečeno přívětivá pro podnikatele. Potom jde o zefektivnění nákladů na podporu vědy a výzkumu a také zlepšení rozvoje lidských zdrojů. To vše bych rád ovlivnil.

Do roku 2006?

U některých věcí je možné dosáhnout výsledku okamžitě. Jindy jde o položení základu pro budoucnost, který je velmi důležitý. A pokud podnikatelská sféra uvidí, že základ je položen, ocení to. 

Chcete také budovat komplexní hospodářskou strategii. Nic takového v ČR neexistuje?

Pokusy tu byly od roku 1990. Nepodařilo se to z mnoha důvodů, které bych nerad rozebíral. Je ale potřeba mít komplexní dokument, který ukáže, jak se v jednotlivých obdobích budeme rozvíjet. To znamená na jedné straně určité strukturální politiky a na druhé straně politiku dopravní, podpory inovací, podpory drobného a středního podnikání. Je potřeba je sepsat v jediném dokumentu.

Myslím si, že to není snaha o nějaké sociální inženýrství, ale každá vláda nějakou hospodářskou politiku má, ať už ji sepíše nebo ne. Považuji za férové, aby takový dokument vznikl a podnikatelská sféra a ekonomika se jím mohly začít řídit.

Nejste členem žádné politické strany. Slyšel jsem, že nestranický vicepremiér má být blízký ČSSD. V čem jste jí blízký?

Z práce, kterou jsem jako generální ředitel CzechInvestu dělal, vím, že ČSSD dala pro politiku podpory investic největší prostor. CzechInvest zaznamenal největší úspěchy právě v soc. dem. vládách, když ho řídilo ministerstvo průmyslu a obchodu. Úzce jsme spolupracovali s resorty pod soc. dem. ministry - financí, práce a sociálních věcí. 

Má spolupráce s ČSSD na úrovni vlády i parlamentu, zejména v hospodářském výboru Sněmovny, byla velmi široká. Jde o to, najít správný mix hospodářské politiky. Vždyť žádný stát dnes nedělá politiku pouze liberální nebo keynesiánskou.