Za posledních 35 let vygenerovali miliardáři objem bohatství srovnatelný pouze se zlatými léty na začátku 20. století. Zatímco počátkem minulého století předznamenávalo úspěch hlavně ocelářství, automobilový průmysl a elektřina, v současnosti miliardáři investují především do spotřebitelských odvětví, technologií a inovací.

Z průzkumu vyplynulo, že 23 procent miliardářů začalo rozvíjet svůj byznys před svými 30. narozeninami a téměř 70 procent z nich před čtyřicítkou. Celkem 82 procent miliardářů má vysokoškolský titul a skoro polovina z nich dříve pracovala ve velké společnosti.

Neúspěch je neodradí

Za velkými penězi ve většině případů nestojí pověstné štěstí nebo dobré sociální zázemí, ale specifické vlastnosti, které tito lidé mají. Průzkum jasně identifikoval tři zásadní vlastnosti, které jsou klíčové pro podnikatelský úspěch: rozumné přijímání rizik, vášeň pro byznys a houževnatost.

Miliardáři se jasně soustředí na cíl a neustále vyhledávají další příležitosti k rozvoji svého podnikání. V případě, že se setkají s neúspěchem, jsou schopni se velice rychle vzchopit. Jednak proto, že si neustále ponechávají dostatek zdrojů, aby toho byli schopni, jednak díky tomu, že své plány neustále upravují, a to do té doby, než skutečně uspějí.

Komu předat byznys

Téměř dvě třetiny miliardářů jsou ve věku nad 60 let a blíží se k bodu, kdy se rozhodnou, jak předají své bohatství další generaci. Jejich dědictví je na tomto rozhodnutí zcela závislé, neboť se přenosem na další generace často rozdrobí.

Evropští a asijští miliardáři přitom mají větší šanci vytvořit rodinnou firemní dynastii. Průzkum mezi velkými podnikatelskými rodinami prokázal, že 57 procent evropských a 56 procent asijských miliardářských rodin je schopno úspěšně řídit byznys i po odchodu „otce zakladatele“. Kontrastem jsou americké rodiny, kde tak činí pouhých 36 procent rodin. Zbylých 64 procent miliardářů převede řízení svého byznysu na externího manažera.

„Jak se s předáním svého podnikání další generaci vypořádají čeští miliardáři, teprve uvidíme. Klíčové jsou dva aspekty. Jednak profesionalizace celé škály služeb týkajících se vedení firem tak, aby nebylo závislé na každodenní přítomnosti otce zakladatele, a jednak, aby se otec zakladatel rozhodl způsobem, který bude nejlepší pro firmu a zároveň bude respektovat jeho zájmy i zájmy jeho rodiny,” řekl Zenon Folwarczny ze společnosti PwC Česká republika, který radí českým firmám s nástupnictvím.

„Pokud náhodou děti nezdědily podnikatelské geny, lze předat řízení firmy profesionálnímu managementu či získat strategického investora. A pokud potomci mají na to, aby podnik dál vedli, je důležité nastavit před převzetím firmy způsob jejího budoucího vedení a související procesy,“ dodal.