"Podařilo se dosáhnout základního cíle, to znamená vytvořit jakýsi rámec pro věcná jednání, pro dohodnutí nejrůznějších technických detailů. Ty budou určovat parametry další liberalizace světového obchodu," řekl ČTK náměstek ministra průmyslu a obchodu Miroslav Somol zastupující na jednání Českou republiku.

Boj o zemědělství

Nejsložitější jednání se týkala zemědělství a přístupu na trh nezemědělských výrobků.

Nejvíce se řešili otázky domácích podpor, které negativně ovlivňují obchod, ale i problémy exportních subvencích, úvěrech a zárukách.

Rozsáhlé záruky poskytují zemědělcům zejména státy Evropské unie, Spojených států a Japonska. Tamní nadprodukce spojená s případnými garancemi exportu zboží výrazně poškozuje zejména tzv. Třetí svět.

Právě tyto body rozbily vloni jednání v Mexiku. [celá zpráva]

Jednání od září

Politická shoda byla přijatá konsenzem zástupců 147 členských zemí. Profesionální vyjednavači by podle ní měli v září zahájit několikaměsíční diskuzi o podrobných podmínkách a posunout tzv. Katarské kolo po třech letech ke konečnému výsledku.

Další ministerská konference, která by měla uzavřít jednání Katarského kola, se uskuteční v prosinci 2005 v Hongkongu.

Skupina předních světových ekonomů na letošní konferenci v Kodani odhadla přínos úplné liberalizace až na 2,4 biliónu dolarů ročně.

Světová banka odhaduje zisk z částečné liberalizace Katarského kola do roku 2015 na více než 500 miliard dolarů ročně. Částečným uvolněním bariér by se bez větších nákladů vymanilo z chudoby více než půl miliardy lidí.