Morfin je v máku přirozeně přítomný, ale jeho bezpečná koncentrace pro potravinářský mák je stanovena na 43 mg/kg, zatímco laboratorní analýza SZPI u této šarže prokázala přítomnost morfinu v koncentraci 137 miligramů (mg)/kg.

Látka se z máku získává i pro lékařské účely, morfium slouží jako anestetikum, zároveň funguje jako silně návyková droga.

Vzorek potraviny původem z Austrálie odebrali inspektoři ve skladu provozovny společnosti Frumenta ve Slatiňanech. „Vzhledem k včasnému zásahu se závadná šarže nedostala ke spotřebitelům,” řekl mluvčí.

SZPI kontrolu provedla na základě hlášení dovozu vybraných komodit podle vyhlášky, která platí od začátku roku a ukládá dovozcům informovat SZPI o importu vybraných druhů potravin před jejich příjezdem na místo určení v ČR.