„Ministerstvo financí obdrželo informaci od Evropské komise, že došlo k přezkoumání předmětné zprávy o auditu. Evropská komise vzala na vědomí charakterizovaná porušení v oblasti veřejných zakázek a finančního řízení, ke zjištěním neuplatnila žádné výhrady a nepožaduje uplatnění žádných dodatečných auditních postupů,” informoval ČTK Wagenknecht.

Auditoři v závěrečné zprávě poslané do Bruselu tvrdí, že zakázka byla vyhlášena jinak, než jak schválila vláda. Výběrové řízení na tvorbu systému, poskytování služeb a servisní podpory a rozvoj aplikace v roce 2013 vyhrála za 567 miliónů korun firma Tesco SW. Jako vítězný uchazeč ale byla podle auditu zvýhodněna, protože nesplnila kvalifikační předpoklady.

Také hodnocení nabídek bylo netransparentní a nepřezkoumatelné. Audit také kritizoval to, že náklady na každoroční servis monitorovací aplikace jsou dvojnásobné než samotné její pořízení. Provozovatel má zatím smlouvu na tři roky.

Český auditní orgán proto v souladu s evropskými předpisy navrhl takzvané korekce.

Jde o snížení evropského podílu na proplácení projektu, Česko tak může žádat a dostat méně peněz, než původně plánovalo. Auditoři navrhli u většiny zakázek týkajících se monitorovacího systému korekce 25 procent, u největší zakázky za 567 miliónů korun dokonce korekci stoprocentní. To by znamenalo, že by všechny náklady šly pouze ze státního rozpočtu.

EK o těchto korekcích ještě nerozhodla. „Doporučila vyčkat na výsledek prověřování ze strany orgánů činných v trestním řízení,” uvedl Wagenknecht.

Spor ministerstev

Tendr na monitorovací systém byl v režii MMR, které ho i nadále spravuje. Ministryně Karla Šlechtová (za ANO) se proti auditu ministerstva financí už dříve důrazně ohradila, označila ho za neprofesionální a opřený o spekulace. Prohlásila, že kvůli auditu je ohroženo čerpání fondů v novém programovém období 2014 až 2020. [celá zpráva]

Na konci dubna problém řešila i vláda, která rozhodla, že systém proplatí ze státního rozpočtu. Státní pokladna tak přijde o stovky miliónů korun. [celá zpráva]

Monitorovací systém je pro čerpání peněz z fondů EU klíčový. V omezené míře by měl fungovat ještě deset let po roce 2020.

O monitorovací systém se zajímá i protikorupční policie. Údajně reagovala právě na předběžné závěry auditu ministerstva financí. Zkoumá ho i NKÚ. [celá zpráva]