Opatření má pomoci omezit daňové úniky, které vznikají při výrobě nezdaněných tabákových výrobků. Aby novela platila, musí ji ještě schválit Senát a podepsat prezident.

Někteří obchodníci do Česka dováželi a prodávali tabákové listy, vydávané za nezpracovaný výrobek, určený například k dekoraci nebo jako podestýlka pro ptáky. V takovém případě zboží nepodléhalo spotřební dani jako ostatní tabákové výrobky, určené ke kouření.

„Přesto kupující tento předmět koupě často po nákupu ihned zpracovávají ke kouření na řezačkách umístěných přímo v prodejnách nebo v jejich blízkém sousedství,“ napsalo ministerstvo financí v důvodové zprávě k novele.

Povinná registrace a kauce

Daň má začít platit od 1. července 2015. Pod surový tabák budou spadat i zbytky z tabákových listů, zbytky vzniklé při zpracování a výrobě tabákových výrobků.

Plátcem daně bude každý, kdo použije surový tabák k jinému účelu než pro výrobu tabákových výrobků, k dodání jiné osobě k jejich výrobě nebo k vývozu do zahraničí. Bude se muset zaregistrovat do sedmi dnů ode dne, kdy takto tabák použije. Výjimku budou mít například vysoké školy nebo výzkumné instituce pro vědecké účely. Osoby v registru budou muset složit kauci 20 miliónů korun.