Ve středu proto FNM podal prostřenictvím svého právního zástupce žalobu k pražskému městskému soudu. "V žalobě se domáháme náhrady škody ve výši 4,2 miliardy korun," řekla mluvčí FNM Petra Krainová

Výše škody je dána prospěchem, který se Petrcíle zavázala zajistit FNM zhodnocením akcií ke konci roku 2001. "Tím, že tak neučinila, porušila povinnosti vyplývající ze smlouvy o prodeji a koupi akcií a způsobila tak znehodnocení majetkového podílu FNM ve společnosti Nová huť," sdělila Právu Krainová.

Petrcíle označila tento krok za nesmyslný. FNM během dneška uplyne lhůta, v níž může doplnit žalobu, kterou na firmu Petrcíle podal v rámci odložení vykonatelnosti arbitrážního rozhodnutí. "Fond je nervózní, protože bude muset v řádu týdnů až měsíců platit, a proto vymýšlí mediální nesmysly," řekl ČTK mluvčí Petrcíle Jaromír Piskoř.

Spor o audity

Celá kauza se táhne od letošního dubna, kdy arbitrážní soud rozhodl, že FNM má zaplatit Petrcíli 2, miliardy korun, protože mu v roce 2000 neoprávněně vypověděl privatizační smlouvu na Novou huť. Tím měl společnosti znemožnit, aby později získala ve společnosti patnáctiprocentní podíl.

FNM od smlouvy odstoupil na základě nálezu auditorské firmy BDO CS. Jednou z podmínek vypovězení smlouvy byl pokles hodnoty jmění firmy pod základní kapitál. Podle FNM posudek auditora říkal, že k tomu došlo.

Rozhodčí soud ale řekl, že tento audit byl neplatný a FNM neměl k vypovězení smlouvy žádný důvod. Jiné audity, které tatáž firma vypracovala, byly totiž  k hospodaření firmy bez výhrad.

Fond už jednu žalobu podal. Podle něj arbitři vůbec neměli rozhodovat o pokztě ale jen o tom, zda odstoupení od smlouvy bylo platné. Na soudu už leží i žaloba Petrcíle na FNM.