Je to podruhé, kdy se evropský soud českým výrobkem musel zabývat. Česko už totiž základní spor o pomazánkové máslo prohrálo v roce 2012. Tehdy dal Soudní dvůr EU za pravdu názoru komise, že výrobek nelze kvalifikovat jako máslo, protože neobsahuje dostatečné množství mléčného tuku, a tudíž jej nelze pod tímto názvem prodávat.

Komise v této věci Prahu žalovala už o dva roky dříve za nesplnění povinnosti. Vytýkala jí, že v ČR bylo možné uvádět na trh výrobek pod označením "pomazánkové máslo", který ovšem fakticky máslem nebyl.

V reakci na tehdejší rozsudek čeští potravináři začali pomazánkové máslo přejmenovávat na "tradiční pomazánkové", ačkoliv s postupem evropské exekutivy dál hlasitě nesouhlasili.

Soud argumentuje ochranou spotřebitele

Česko boj nevzdalo a požádalo Evropskou komisi, aby výrobek uznala za "zaručenou tradiční specialitu". Tam mohou být zapisovány mimo jiné potraviny z tradičních surovin a vyráběné tradičním způsobem. Komise to odmítla s odůvodněním, že zápis je v rozporu s nařízením o společné organizaci trhů, tedy ze stejného důvodu, kvůli kterému se jí označení "pomazánkové máslo" od začátku nelíbilo. Výjimky z nařízení existují, jejich povaha "jasně vyplývá z tradičního užívání", ale na jejich seznamu pomazánkové máslo není.

Česko toto rozhodnutí napadlo u Tribunálu Soudního dvora EU, kde v úterý neuspělo. Na seznam výjimek je podle názoru soudců možné zapsat jen ty výrobky, "jejichž skutečnou povahu nelze zaměnit s povahou výrobků, jejichž označení je tímto nařízením chráněno". Kdyby prý totiž členská země mohla použít režimu zaručené tradiční speciality k obcházení nařízení o společné ochraně trhu, narušilo by to jednotné označování zemědělských produktů a tedy i cíl zachování hospodářské soutěže a ochrany spotřebitelů.

Česku tak zřejmě padla jedna z posledních možností, jak pro typicky českou pomazánku sporné označení prosadit. Proti rozhodnutí je sice možné odvolání, to se ovšem omezuje jen na právní otázky.