Cenu za opravy, která je proti předběžným odhadům více než dvojnásobná, chce ŘSD vymáhat po zhotoviteli mostů, sdružení firem vedeném stavební společností Eurovia CS. Opravy mají začít po skončení hokejového šampionátu, aby během něj nekomplikovaly dopravu ve městě.

Důvodem ke zvýšení ceny je podle Rýdla nový posudek Dopravní fakulty Univerzity Pardubice, který poukázal na horší technický stav obou mostů. Ještě začátkem roku, kdy Eurovia odmítla problematické mosty opravit na vlastní náklady, odhadovalo ředitelství silnic hodnotu prací na odstranění havarijního stavu na zhruba 20 miliónů korun.

Na mostech se v polovině loňského roku objevily trhliny způsobené pnutím stavby, mostní podpěry se podle ŘSD pohybují nerovnoměrně a ložiska jsou vysunutá mimo přípustné meze. Od konce loňského roku, kdy ŘSD zkoumalo na mostech přípustnou zátěž, smějí na ně vjíždět osobní vozidla pouze 30kilometrovou rychlostí.

Oprava potrvá 85 dní

V polovině měsíce by na obou mostech měly začít přípravné práce a těžká technika by se na nich mohla objevit koncem května. Podle ŘSD by oprava měla trvat 85 dní.

Na důvodech, proč jsou šest let staré mosty v nevyhovujícím technickém stavu, se ŘSD nemůže shodnout se zhotovitelem stavby, společností Eurovia. Podle ní se ŘSD o mosty nedostatečně staralo a při jejich výstavbě požadovalo použití nevhodného materiálu, takzvaného studeného odvalu. Podle ŘSD naopak stavební společnosti nedodržely požadovanou technologii výstavby.

Mosty v Ostravě jsou součástí širších sporů o zvlněnou dálnici D47 u Ostravy. Z celkem osmi sporů, které se týkají reklamací vad, neoprávněného účtování valorizací a použití nižšího množství materiálu, ŘSD zvítězilo v pěti sporech.

Ty se týkaly meziročního navyšování ceny o vyšší koeficienty (valorizace), než bylo stanoveno ve smlouvě. Kvůli chybám a promlčení ale rozhodčí soud ŘSD vrácení většiny těchto peněz nepřiznal.