V zemi žije 760 tisíc cizinců. Podle řeckého ministerstva vnitra však pouze čtyři sta padesát tisíc z nich získalo úřední povolení k pobytu, které je podmínkou pro získání legálního zaměstnání. Ti, kterým povolení uděleno nebylo, pracují ilegálně, a to zejména při sezónních pracích, ve stavebnictví a službách.

Počet zahraničních pracovníků například z Polska se odhaduje až na 80 tisíc. Stejné množství prácechtivých proudí do této země také z Bulharska, Rumunska a Albánie. Další pracovníci se stěhují do země z bývalých zemí Sovětského svazu a v současnosti i z Asie.

Není se tedy proč divit, že se Řekové obávají zhoršení situace na trhu práce a zvýšení nezaměstnanosti. Proto je Řecko v otázce zaměstnávání cizích státních příslušníků citlivější než jiné státy EU a požaduje minimálně dvouleté přechodné období pro volný pohyb osob.

Češi nemají žádné výhody

Pro Čechy zůstaly podmínky zaměstnávání stejné. Ti, kteří nemají žádné vazby na řecké zaměstnavatele a uvažují o práci a vyřizování formalit individuálně, je pravděpodobnost úspěchu mizivá.

Pro povolení k pobytu, které je podmínkou pro získání pracovního povolení, je potřeba pracovní certifikát. Ten musí zaměstnavatel zaslat na řecký konzulát a pak vyčkat, dokud mu na jeho základě nevystaví povolení k pobytu. Povolení si po třech měsících může vyzvednout na prefektuře v Soluni a platné bude po dobu jednoho roku. Se získaným povolením k pobytu, žádostí budoucího zaměstnavatele a po schválení policie obdrží zaměstnanec konečně pracovní povolení. Od tohoto okamžiku platí pro zahraničního pracujícího stejná práva a povinnosti jako pro ostatní řecké zaměstnance.

K prodloužení povolení k pobytu je třeba každoročně předložit platnou pracovní smlouvu a doklad o vyrovnání daňových závazků a pojištění. Po šesti letech se musí požádat na řeckém Ministerstvu vnitra nikoliv o prodloužení, nýbrž obnovení povolení k pobytu, tentokrát již na dva roky.

Pokud pak strávíte v Řecku deset let, je další povolení k pobytu vystaveno na dobu neurčitou. Po celou tuto dobu však musíte mít platnou pracovní smlouvu, na kterou je prodlužování povolení k pobytu vázáno.

Dominuje zemědělství

V systému mezinárodního obchodu zůstává Řecko zapojeno zejména svými službami, tedy turistikou a námořní dopravou. Je ale proslulé i speciálními zemědělskými a potravinářskými produkty, jakými jsou bavlna, tabák, víno, olivový olej a hrozinky a nově i některými produkty průmyslové výroby.

Nedostatek nekvalifikovaných zaměstnanců je v zemědělství a rybářství, stejně tak i v strojním, textilním a obuvním průmyslu, kožešnictví a kožedělném průmyslu, tabákovém, farmaceutickém a kosmetickém průmyslu.

Volná místa lze objevit v těchto profesích - počítačový inženýr, analytik-programátor, specialista na počítačové databáze, inženýr specializující se na telekomunikace a internet, počítačový grafik, chemik, potravinářský chemik, specialista v energetice, finanční expert nebo analytik a další podobné profese.

Z lidí bez vysokoškolského vzdělání jsou žádáni mechanici a elektromechanici, pracovníci v kovoprůmyslu, i obchodníci.

Firmy s nedostatkem kvalifikovaného personálu jsou převážně z měst v okolí dvou největších regionů - Attiky (v okolí Atén) a oblasti centrální Makedonie (v okolí druhého největšího města Řecka Soluně).