„Při výběru dodavatelů omezuje SŽDC počet možných uchazečů příliš tvrdými kvalifikačními požadavky,” konstatoval NKÚ při kontrole zakázek z let 2010 až 2014.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

„Například pro zakázky v předpokládané hodnotě dva až pět miliónů korun SŽDC požadovala, aby dodavatel prokázal objem zakázek provedených v předešlých třech letech v hodnotě 50 miliónů korun. Zadávacích řízení se tak většinou zúčastnili jen tři až čtyři uchazeči,” upozorňuje zpráva NKÚ, podle něhož si tak tři procenta firem rozdělila celkem 56 procent zakázek na opravy železničního svršku.

Nejasné oceňování prací

Kontroloři vytkli železničářům i nedostatky v oceňování údržby a plánování oprav. "SŽDC používala pro oceňování údržby a oprav katalog cen, který neobsahuje objektivní informace. Mezi cenami v katalogu a nabídkovými cenami dodavatelů jsou u stejných prací neúměrně velké - někdy i stoprocentní - rozdíly. Vinou těchto chyb pak v některých případech nevyhrál zakázku dodavatel s nejvýhodnější nabídkou," sdělila mluvčí NKÚ Olga Málková. Projekty pak podle úřadu prodražuje také mnohaleté odkládání oprav kvůli nedostatku peněz.

"Musí přece být rozdíl například v ceně za výměnu jednoho pražce, pokud je poptávána v zakázce výměna jednotlivých pražců v různých úsecích, v porovnání se zakázkou, kdy je poptávána cena za výměnu desítek i stovek pražců v jednom úseku," sdělil náměstek ředitele SŽDC Bohuslav Navrátil. Zmíněný katalog cen navíc podle správy železnic teprve v letech 2010 až 2014 vznikal, byl průběžně upravován a teprve od letošního února byl zcela účinný.

Vše je podle zákona, oponuje SŽDC

Problém je podle kontrolního úřadu v tom, že SŽDC nemusí u podlimitních tendrů postupovat podle zákona o veřejných zakázkách. Právě u podlimitních zakázek objevili kontroloři řadu nedostatků - od nerovného zacházení s uchazeči přes nestandardní průběh zadávacího řízení až po neopodstatněné vyloučení uchazeče. "Podle NKÚ není důvod, aby se na SŽDC tato výjimka ze zákona vztahovala," doplnila Málková.

Podle náměstka ředitele SŽDC Navrátila je ale zásadní, že kontrola neodhalila porušení zákona. "Při závěrečném projednávání kontroly NKÚ konstatoval, že SŽDC neporušilo žádnou směrnici ani nařízení a že se vždy drželo veškeré platné legislativy. V porovnání s kontrolami u jiných organizací kontrola u SŽDC nedopadla špatně a nebyly zjištěny žádné systémové nedostatky," uvedl.