Bidlo je v seznamech Státní bezpečnosti veden s krycím jménem Monet. Měl být držitelem tzv. krycí adresy. O případu poprvé ve čtvrtek informoval deník Mladá fronta Dnes.

Vzhledem k tomu, že to je už druhý podobný případ na ministerstvu financí, chce Sobotka prošetřit, proč se takové věci dějí. "Zároveň ministr financí požádá ministra vnitra o analýzu jevu, kdy zaměstnanec státní správy má čisté lustrační osvědčení a současně je evidován na seznamech StB," sdělil mluvčí ministerstva financí Radek Němeček.

Sobotka už koncem května propustil svého náměstka Jaroslava Šulce poté, co vyšlo najevo, že také spolupracoval s StB. S krycím jménem Stříl byl taktéž držitelem krycí adresy.

Proč oba tito úředníci mohli čisté lustrační osvědčení získat, vysvětlil historik Pavel Žáček. Držení tzv. krycích adres v lustračním zákoně není uvedeno.  "Byl ale přijat nový zákon o svazcích, který nařídil publikaci tajných spolupracovníků," upozornil Žáček.