Jak pro Právo uvedl náměstek ministra financí Ondřej Závodský, likvidace státních podniků by se tím měly urychlit a stát by měl zhruba do pěti let ze zpeněžení jejich majetku získat několik miliard korun.

MF proto už připravilo novelu zákona 219/2000 Sb. o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích.

„Cílem je kumulace nepotřebného majetku státu u jedné organizační složky státu tak, aby kdokoli, kdo chce se státem jednat o majetkových převodech, mohl perspektivně komunikovat jen s jednou složkou,“ řekl Právu Závodský.

Celá filozofie novely podle něj počítá i s tím, že „ÚZSVM může mnohem lépe přispívat k optimální dislokaci složek státu a lépe reinvestovat prostředky z prodeje nepotřebného majetku do oprav využitelných budov, popřípadě do snižování energetické náročnosti do budoucna využitelných budov“.