Mluvčí MPO František Kotrba Právu sdělil, že část likvidátorů ministerstvo vyměnilo a ti současní byli podle něj vyzváni a poučeni, aby majetek mezi státními podniky v likvidaci (ve spolupráci s úředníky ministerstva) již nepřeváděli. „Tento pokyn MPO plně respektují. Ministerstvo nyní volí jiné způsoby zrychlení likvidace státních podniků,“ uvedl Kotrba s tím, že dřívější praxe na ministerstvu je nyní předmětem soudního sporu.

MPO přišlo s touto reakcí poté, co v Právu na konci března vyšel článek, který upozornil na podivné praktiky některých likvidátorů a ministerských úředníků při zpeněžování státního majetku.

Právo napsalo, že z některých státních podniků v likvidaci se v posledních letech mimo veřejnou dražbu a bez souhlasu ministerstva financí prodal majetek za stovky miliónů korun. To ale zakazuje omezujícím ustanovením zákon č. 92/1991 Sb.

MPO opatřením č. 13 z roku 2013 bývalého ministra Martina Kuby (ODS) a zřejmě i dalšími resortními předpisy likvidátorům umožňovalo převádět státní majetek z podniků v likvidaci v režimu uvedeného zákonného ustanovení na státní podniky, u kterých podobná omezení nejsou. V některých případech týž likvidátor zastupoval předávající i přejímající podnik.

Opatření č. 13 se má novelizovat

Ministerstvo podle Kotrby již připravilo návrh nového ustanovení v připravované novele zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, které má podle něj rozšířit a zpřesnit povinnosti likvidátorů při nakládání s majetkem státu.

Připravilo též novelu uvedeného Kubova opatření č. 13/2013 a dalšího opatření 8/2014, jejich vydání ale bylo odloženo po schválení novely zmíněného zákona o státním podniku. „Termín pro předložení novely zákona k projednání ve vládě byl stanoven na polovinu dubna tohoto roku,“ doplnil Kotrba.

Ministerstvo podle něj sice má údaje o tom, kolik majetku z kolika státních podniků v likvidaci již bylo takto převedeno, jejich zpracování by si ale vyžádalo delší čas.

Podle Závodského MPO obcházelo zákon

Babišův úřad dřívější praxi na MPO, která minimálně několik let umožňovala převádět majetek z likvidovaných státních podniků a prakticky nepozorovaně jej prodávat mimo veřejné dražby, ostře kritizuje.

„V praxi se zcela zjevně jedná o obcházení zákona 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby a mohlo dojít k porušení jiných právních předpisů ze strany likvidátorů obou likvidovaných podniků,“ řekl Právu náměstek ministra financí Ondřej Závodský.

O tom, že MPO v minulosti porušovalo zákony, což v konečném důsledku mohlo vést i k vyvádění státního majetku do rukou předem vybraných osob, jsou přesvědčeni i Právem oslovení právníci. MPO ale trvá na tom, že se pohybovalo v mantinelech zákona, a argumentuje, že se touto cestou mohly urychlit likvidace některých státních podniků.