Soukromý sektor se na zadluženosti země na konci loňska podílel 68,1 procenta, zbývající téměř třetina připadala na veřejný sektor. „Ve struktuře zahraničního dluhu podle instrumentů se zvýšil podíl vkladů na celkovém dluhu na úkor půjček. Nejvíce používané instrumenty jsou dluhopisy a mezipodnikové půjčky,“ uvedla ČNB.

Zahraniční závazky vládního sektoru představovaly 20,1 procenta dluhu, u bankovního sektoru včetně centrální banky to bylo 27 procent a v případě podniků 52,9 procenta. Zatímco zahraniční závazky bank ve 4. čtvrtletí stouply, zadlužení vládního i podnikového sektoru se snížilo.

Pokles zahraničního zadlužení vlády byl podle ČNB důsledkem úbytku vládních dluhopisů držených zahraničními investory. „Současně probíhalo splácení úvěrů v minulosti přijatých od Evropské investiční banky na financování investic do rozvoje infrastruktury,“ uvedla centrální banka.

Investiční pozice, tedy rozdíl mezi úhrnnými zahraničními aktivy a pasivy, loni zmírnila schodek o 174,9 miliardy korun na 1,520 biliónu Kč. Za čtvrté čtvrtletí se deficit snížil o 43,5 miliardy. V poměru k HDP schodek investiční pozice představuje 35,8 procenta.