"Členské státy EU mají povinnost odvádět do rozpočtu EU 75 % z vyměřeného cla za každý jednotlivý měsíc. Tuto povinnost má od května tohoto roku i Česká republika. Dnes jsme na účet Evropské komise připsali 262 miliónů korun za vyměřená cla v květnu 2004," řekl mluvčí celní správy Jiří Barták.

Státnímu rozpočtu tak sice plyne stále čtvrtina vybraných cel, slouží ale na financování chodu celní správy.

Česko unii platí vždy první pracovní den v měsíci, stejně tak přicházejí i kompenzace. Česká národní banka je z eur převádí na koruny a peníze potom směřují do státního rozpočtu.

Kromě těchto peněz jde do rozpočtu EU i více než procento hrubého domácího produktu a také část toho, co ČR vybere na DPH.

Kolik ČR dostane není jasné

Česká republika by v letošním roce měla do unijního rozpočtu odvést asi 16,9 miliardy korun. Tato částka je s menšími změnami, které si EU může vyhradit, pevně daná. Kolik ale ČR získá není jasné a závisí to jen na státu samotném. Může dostat až 29 miliard korun, pokud předloží dostatek dobrých projektů, na které unie peníze uvolní.

Další peníze jdou na dotace zemědělcům a stát také stále ještě čerpá miliardy korun z fondů, které v ČR fungovaly ještě před vstupem do unie.