Reformu v pondělí v Bruselu na setkání ministrů zemědělství unie kritizoval český šéf tohoto resortu Jaroslav Palas.

"Reforma je velmi neobjektivní, poškozuje nové členské země," řekl Palas s tím, že pozitivní ohlasy na návrh komisaře pro zemědělství Franze Fischlera neslyšel. "Jistě, z úst všech zaznělo, že jistá reforma je nezbytná, ale tato forma evidentně přijata nebyla," dodal.

Reforma kromě Česka poškozuje i Polsko a Slovensko. Výhrady ale zazněly od téměř všech zemí pětadvacítky. V nynější podobě návrh podpořilo pouze Dánsko, Švédsko, Británie a částečně Německo.

Odbytiště přebytků

Jádrem reformy, kterou EK navrhla minulý týden, je snížení zaručených výkupních cen cukru o více než 30 procent a výkupních cen cukrové řepy skoro o 40 procent v rámci vnitřního trhu EU.

Postupně se mají snižovat i výrobní a vývozní kvóty, které se jednotlivým členským státům přidělují. Postupně klesnou na 14,6 ze 17,4 miliónů tun. Česku by se o 16 procent snížili kvóty jak pro vývoz, tak pro domácí výrobu. Právě tato součást návrhu Palasovi nejvíce vadí, protože by znamenala pokles dotované výroby v ČR o 72 tisíc tun.

Podle ministra by pak země musela dovážet cukr z Německa, Francie, Nizozemska, Dánska, Rakouska a Belgie, tedy zemí, kterým by se kvóty neupravovaly. Nové země by se tak staly odbytištěm jejich přebytků. Návrh podle Palase dělá z nových zemí EU konkurenceneschopného outsidera.

Výroba izoglukózy

Česko trvá na tom, aby kvóta pro domácí spotřebu zůstala nedotčena. Stejně tak odmítá záměr posílit kvóty pro výrobu izoglukózy (umělé sladidlo z kukuřice). Jejich zvýšení má státům, které reforma postihne, ztráty z cukrové řepy vynahradit. Čeští farmáři ale, na rozdíl od okolních zemí, izoglukózu z kukuřice nevyrábí.

Komisař pro zemědělství Fischler reformu brání tím, že celá Evropa musí bojovat proti levné konkurenci ze světa. Reforma se zřejmě ještě bude měnit a přijata bude až příští rok.