Jde o první pokles dluhu od roku 1995. Vnitřní zadlužení státu stouplo o 75,6 miliardy na 1363,7 miliardy korun. Zahraniční dluh klesl o více než 95 miliard na 300 miliard korun.

Státní dluh je tvořen dluhy vlády a vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu. Financován je pokladničními poukázkami, státními dluhopisy, přímými půjčkami nebo půjčkami od Evropské investiční banky.

Během celého roku 2013 státní dluh stoupl o téměř 16 miliard korun na 1,683 biliónu korun. Šlo tehdy o nejnižší přírůstek státního dluhu od roku 1996.

Rok
Státní dluh (v mld. Kč)
1993
158,8
1994
157,3
1995
154,4
1996
155,2
1997
173,1
1998
194,7
1999
228,4
2000
289,3
2001
345,0
2002
395,9
2003
493,2
2004
592,9
2005691,2
2006
802,5
2007892,3
2008
999,5
2009
1178,2
2010
1344,1
2011
1499,4
2012
1667,6
2013
1683,3
2014
1663,7
Zdroj: Ministerstvo financí