Z posudku zdravotního ústavu vyplynulo, že hračku, kterou dováží firma Wiky z Kyjova, obsahuje 5,15 procenta hmotnostních esteru kyseliny ftalové, přestože limit nesmí přesáhnout 0,1 procenta.

Při běžném a předpokládaném způsobu používání hračky je podle inspekce jisté, že přijde do kontaktu s pokožkou dítěte, a to ji pravděpodobně bude také vkládat do úst. V těchto případech estery kyseliny ftalové ve vyšších hodnotách, než povoluje nařízení EU, negativně působí na dětský organismus.

"Tato hračka představuje pro dětské uživatele při delší době používání riziko nevratného poškození zdraví. Proto doporučuji spotřebitelům, aby v případě, že ji již mají doma, nedovolili dětem, aby si s ní dále hráli," uvedl ústřední ředitel ČOI  Mojmír Bezecný.

Prodej výrobku ČOI zakázala a dovozce jej stahuje z trhu. Nebezpečnou hračku inspektoři také nahlásili do mezinárodní databáze nebezpečných výrobků Rapex.