Podle údajů britské Home Office tvoří v současnosti legální imigranti kolem 8 procent populace Spojeného království. Na hrubém domácím produktu se ale podílejí 10 procenty. 

Žádné přechodné období

Velká Británie je spolu s Irskem a Švédskem jedinou zemí, která nezavedla omezení pro pracovníky z nových zemí EU. Stanovila si ale kvóty. Mělo by to být 13 tisíc osob. Podle mnohých indicií však tato kvóta není přesná. Nejčastěji se totiž hovoří až o 180 tisících lidí, kteří se v období do roku 2030 do Spojeného království přesunou.

Z nových zemí EU se očekává příliv zejména do zdravotnictví, školství a dopravy. Podle posledních výzkumů je třeba zaplnit přes půl miliónu pracovních míst. Umožnění volného pohybu osob také představuje způsob, jak zabránit nelegální práci.

Země s tradičně štědrým sociálním systémem jako Dánsko, Švédsko a Nizozemsko využívají přechodných opatření, kvót na počet pracovníků nebo zavedly omezení přístupu k sociálním dávkám.

Nástupní platy absolventů VŠ (EUR/rok)
Chemik 21 352
Informatik 26 690
Ekonom 21 352
Obchodník 22 064
Fyzik 21 352
Inženýr 24 199
Matematik 21 352
Právník 22 776
Psycholog 21 352

Nezaměstnaní se nepodporují

Setrvání nových pracovníků ve Velké Británii podléhá určitým podmínkám. Nejvýraznější omezení se týká přístupu k sociálním dávkám, které je motivováno snahou vlády zamezit takzvané sociální turistice.

Británie se bude snažit zamezit pobyt těm, kteří nemíní pracovat a plánují pouze využívat veřejnou zdravotní službu, vzdělávací instituce a vyšší sociální dávky než v domovských zemích.

Podmínky rezidentství

V současnosti je přístup k určitým dávkám, které financují britští daňoví poplatníci a k jejichž čerpání musí žadatel prokázat oprávnění (například příspěvek na bydlení, podpora v nezaměstnanosti, nárok na státní důchod či přihláška na udělení sociálního bydlení), podmíněn splněním podmínky "rezidentství" (habitual residence) po dobu minimálně šesti měsíců.

Podle nového návrhu by mělo být povinné rezidentství prodlouženo na jeden rok. Pracovníci z nových členských zemí budou proto muset v Británii vydělávat minimálně jeden rok, než jim vznikne nárok na sociální dávky. Do té doby budou nově příchozí jako doposud považováni za pracovníky z třetích zemí, a na dávky tudíž nebudou mít nárok. Opatření by mělo být v platnosti nejméně do 1. května 2006.

Výše uvedená opatření se nevztahují na možnost přijet do Británie, hledat si práci a pobírat po dobu prvních třech měsíců podporu. Jedná se o případ, kdy dotyčný uchazeč byl nezaměstnaný a řádně registrovaný už ve své zemi. Bude se ale jednat o pouhý převod podpory v nezaměstnanosti do Británie a její výše bude odpovídat té, kterou by dotyčný žadatel pobíral doma.

Registrace je nutnou podmínkou

Po příjezdu do Velké Británie se příchozí pracovníci musí povinně registrovat a evidovat své aktivity. Registrace a prokázání identity musí proběhnout do jednoho měsíce poté, co se příchozímu podaří získat práci. Pokud se tak nestane, zaměstnavatel může dostat pokutu až do výše pěti tisíc liber.

Při každé změně práce by měl pracovník povinnost aktualizovat své záznamy v registru. Za každou registraci však zaplatí padesát liber poplatku.

Nabídky v tisku i na internetu

Pracovní možnosti se v Británii hledají obdobně jako v jiných vyspělých zemích EU, v závislosti na typu hledané práce.

Užitečné je projít nabídky agentur práce na internetu (Addecco, Reed, "career" a "job" sekce britských novin), vývěsky pracovních agentur přímo v daných městech. Pro příležitostnou práci lze využít zejména sekci zaměstnání v inzertních novinách Loot (obdoba Annonce) a výlohy obchodů s novinami (zejména v Londýně). Minimální hodinová mzda je v Británii 3,60 britské libry pro věkovou kategorii 18 až 21 let a 4,20 libry pro kategorii nad 22 let.

Průměrné minimální hodinové mzdy (v librách)
pracující od 18-21 let 3,80 (od října 4,20)
pracující od 22 let  4,50  (od října 4,20)
limit minimální týdenní mzdy  79
průměrná hrubá měsíční mzda  2098 eur

Úskalí při uzavírání smlouvy

Ve Velké Británii neexistuje zákonná povinnost uzavřít pracovní smlouvu, přesto velká část zaměstnavatelů pracovní smlouvy nabízí. Chrání tím práva svá i svých zaměstnanců.

Budete-li však žádat o pracovní povolení, samozřejmě se písemnou pracovní smlouvou musíte prokázat. Kromě toho musí ale každý zaměstnavatel poskytnout oznámení o zaměstnání. 

Dále musí každý nový pracovník z ciziny zažádat o vydání tzv. National Insurance Number na příslušném úřadě v místě svého bydliště. Do doby, než je vydáno, probíhají srážky sociálního a zdravotního pojištění na základě provizorního čísla vygenerovaného podle data narození a pohlaví. 

Když pracovník přijede do Británie pouze za účelem krátkodobého výdělku, jako je tomu například u studentů, a výše jeho výdělku nepřesáhne částku 4,615 libry, může v případě svého trvalého návratu do České republiky zaslat na britský daňový úřad (Inland Revenue) žádost o vrácení daně. S tímto formulářem P 85 a formulářem P 45 (obdoba zápočtového listu) lze zažádat o vrácení daně.

Vrácení daně zaplacené v Británii ale pracovníka nezbavuje povinnosti podat daňové přiznání v České republice, kde mu bude výdělek zahrnut do celkového základu daně.